BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Abdest alırken okunan dualar

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
 
Mızraklı ilmihâlde bildirilen abdest alırken okunacak dualar.
 
Sual: Abdest alırken, her uzvu yıkamaya başlayınca okunacak dualar var mıdır varsa bunlar nelerdir?
Cevap: Abdest alırken okunacak dualar, orijinal ismi Miftâh-ul Cennet olan Mızraklı ilmihâlde şöyle bildirilmektedir:
“Abdest almaya başlarken; (Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmâni elhamdü lillahillezî ce'alel-mâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren) denir.
Ağzına su verince; (Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ azmeü ba'dehü ebeden) denir.
Burnuna su verice; (Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri) denir.
Yüzünü yıkarken; (Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tesveddü vücûhü a'dâike) denir.
Sağ kolunu yıkarken; (Allahümme a'tınî kitâbî bi-yemîni ve hâsibnî hisâben yesîren) denir.
Sol kolunu yıkarken; (Allahümme lâ tü'tınî kitâbî bişimâlî velâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden) denir.
Başını mesh ederken; (Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alennâri ve ezıllenî tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke) denir.
Kulaklarına mesh verirken; (Allahümme-c'alnî minelle-zîne yestemi'ûnel-kavle fe-yettebi'ûne ahseneh) denir.
Boynuna mesh verirken; (Allahümme a'tik rekabetî minennâri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl) denir.
Sağ ayağını yıkarken; (Allahümme sebbit kademeyye alessırâtı yevme tezillü fîhil-akdâm) denir.
Sol ayağını yıkarken; (Allahümme lâ tatrud kademeyye alessırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a'dâike. Allahümmec'al sa'yî meşkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len'tebûre) denir.
Abdest aldıktan sonra; (Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn) denir.
Daha sonra semaya bakarak; (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke) okumalıdır.
Bundan sonra, bir veya iki, yahut üç defa, evvelinde Besmele okumak üzere (İnnâ enzelnâ) suresini okumalıdır.”
          ***
Sual: Din bilgilerini ve hakiki âlimleri aşağılamak, onlara hakaret etmek imanı giderir mi?
Cevap: İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din âlimlerini aşağılamak da, küfr-i cühudi olur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/616337.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT