BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Akıllı oğlum! Haramların yaldızına sakın aldanma!"

Salim Köklü
Facebook
Her şeyden önce, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdiği itikadı öğrenmek ve imanını buna göre düzeltmek lâzımdır...
 
İslâm âlimlerinin göz bebeği, velilerin baş tâcı İmam-ı Rabbani Ahmed-i Fârûkî Serhendî hazretleri, sevdiklerinden birisine; aslında hepimize yazdığı bir  mektubunda buyuruyor ki:
Yâ Rabbî, dünyayı gözümüzde küçült ve ahiretin büyüklüğünü, ehemmiyetini kalplerimize yerleştir! Ey akıllı oğlum! Haramların süsüne, yaldızına sakın aldanma ve çabuk geçen, tükenen lezzetlerine kapılma! Bütün hareketlerinin, duruşlarının, gidişlerinin, İslamiyet’e uygun olmasına çok dikkat et! Onun ışıkları altında yaşamaya çalış!
Her şeyden önce, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin “Allahü teâlâ onların durmadan çalışmalarına, çok mükâfat versin” bildirdiği, kitaplarında yazdığı itikadı öğrenmek ve imanını buna göre düzeltmek lâzımdır. Ondan sonra, fıkıh ahkâmını, ilmihal bilgilerini öğrenmeli, farzları yapmaya sarılmalı, helale, harama dikkat etmelidir.
Farzların yanında, nafile ibadetlerin, hiç kıymeti yoktur. Zamanımızın Müslümanları, farzları bırakıp, nafile ibadetlere sarılıyor, nafile ibadetleri yapmaya [mesela, sadaka ve hayrat yapmaya] ehemmiyet verip, farzları [mesela beş vakit namaz kılmayı, ramazan-ı şerif ayında oruç tutmayı, zekât vermeyi, uşur (toprak mahsullerinin zekâtını) vermeyi, borç ödemeyi, helali, haramları öğrenmeyi ve tesettürü, radyo ve televizyonda, imanı ve ahlâkı bozan, uygun olmayan programları, sözlerini dinlemelerini] hafif ve ehemmiyetsiz görüyorlar.
Olur olmaz yerlere birçok para sarf ediyorlar da, bir kuruş zekâtı bir Müslümana vermeyi benimsemiyorlar. Hâlbuki bilmiyorlar ki, bir kuruş zekâtı yerine vermek, binlerle lira sadaka vermekten, kat kat daha sevaptır. Zekât vermek, Allahü teâlânın emrini yapmaktır. Sadaka ve hayratın çoğu ise, şöhret, hürmet ve nefsin şehvetlerini, arzularını kazanmak için olur.
Farzlar yapılırken araya riya, gösteriş karışmaz. Nafile ibadetlerde ise, gösteriş çok olur. Bunun içindir ki, zekâtı, aşikâre vermek lâzımdır. Bu suretle insan iftiradan[ zekâtını vermedi denilmekten] kurtulur. Nafile sadakayı, gizli vermelidir ki, kabul ihtimali fazla olur.
Sözün özü şudur ki, dünyanın zararından kurtulabilmek için, ahkâm-ı İslamiyye’ye yapışmaktan [İslamiyet’in emir ve yasaklarına uymaktan] başka çare yoktur. 
Dünya zevklerini, arzularını büsbütün bırakamayanlar, hiç olmazsa, her sözü ve her işi İslamiyet’e uygun yapmalıdır.
[Müslüman olmayanların bazı emellerine kavuşmak için, İslamiyet’e uygun işler yapmaları, dünyada faydalı olur, rahat, mesut yaşamalarına sebep olur ise de, kıyamet gününde fayda vermez. Çünkü onlar, imanla şereflenmemiştir. İbadetlerin kabul olması için, iyiliklere sevap kazanabilmek için, iman sahibi olmak lazımdır..]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/615394.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT