BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hastalıklardan, afetlerden ve musibetlerden korunmak için

Salim Köklü
Facebook
İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: "Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istigfâr okuyunuz!"                
 
Hastalıklardan, bela ve musibetlerden, afetlerden korunmak için, ilmin, fennin ve tıbbın bildirdiği tedbirlere uymalı. Hasta olmamaya  dikkat etmeli, hasta olan ilaç almalı, tehlikeli ve zarar verecek şeylerden uzak durmaya çalışmalı. Böyle maddi sebeplere yapışmakla birlikte, manevi sebeplere de yapışmalı, sadaka vermeli, dua etmeli, Allahü teâlâya yalvarmalı, hata ve kusurlarımızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeli. Duaların, tövbe ve istiğfarın kabul olması için, Allahü teâlânın emirlerini yapmalı, yasaklarından sakınmalıdır.
Hûd suresinin 52. âyetinde mealen; (İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim) buyuruldu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (İstiğfara devam edeni Allahü teâlâ dertlerden kurtarır) 
Büyük âlim ve veli İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: (Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istigfâr okuyunuz! Korkulu zamânlarda, (Kelime-i temcîd), yanî (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm) okuyunuz! (Muâvvizeteyn) yani iki (Kul-e’üzüyü) çok okumak ta faydalıdır.)
(Belâlardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Ölümden başka, her dertten kurtarır. Eceli gelenin de, ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı, hadis-i şerifte bildirildi.) [Mektubat-ı Ma’sumiyye]
“Şifa için, tövbe ediniz ve istiğfar duasını çok okuyunuz. Yani, “Estagfirullâhel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” deyiniz! [Fevâid-i Osmâniyye] 'Estağfirullah'ın manası, (Beni af et Allahım) demektir.                  
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlânın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen, Lâ havle velâ kuvvete illa billah çok okusun!)
(Bu, Cennet hazinelerinden bir hazinedir!)
(Lâ havle velâ kuvvete okumak, doksan dokuz derde devadır. Bunların en hafifi, gam, hüzün, sıkıntıdır.)
(Birinize dert ve belâ gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. [Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn) [Tefsîr-i Mazherî]
İslam âlimleri buyuruyor ki: (Âyet-el kürsî okuyan, hıfz-ı ilâhîde olur, Allahü teâlâ onu korur. Dertlerden, belalardan, hastalıklardan korunmak için, sabah ve akşam “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul’alîm” duasını üç kere okumalıdır.) İmam-ı Rabbanî hazretleri “rahmetullahi aleyh” de bu duayı talebelerine tavsiye etmiştir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/616430.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT