BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

​Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar!..

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Allahü teâlâya imândan sonra, dîn-i İslâmda en mühim emir, birinci vazîfe; namaz kılmaktır.
 
Ahmed Esrem hazretleri hadîs hafızıdır. 260 (m. 873)’de vefât etti. Ahmed bin Hanbel hazretlerinin talebesidir. Kitabında abdestin fazileti hakkında buyuruyor ki;
“Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Müslüman abdest alınca, günahları; kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur.”
“Sizden birisi abdest almaya başlayıp, ağza ve burna su verdiğinde, su çıktığı zaman, su ile beraber hatâları da (günahları da) ağzından ve burnundan dökülür. Yüzünü, Allahü teâlânın emrettiği şekilde yıkadığı zaman, hatâları su ile beraber yüzünden dökülür. Kollarını, dirseklerle beraber Allahü teâlânın emrettiği şekilde yıkadığı zaman, su ile beraber günahları da elinden ve parmaklarının etrâfından dökülür. Sonra Allahü teâlâya hamdü senada bulunup, kalkar iki rek’at namaz kılarsa, günahlarının hepsi çıkar ve sanki anasından doğduğu gibi tertemiz olur.”
Namazın fazileti bahsinde buyuruyor ki; Allahü teâlâya îmândan sonra, dîn-i İslâmda en mühim emir, birinci vazîfe; namaz kılmaktır. Resûlullah efendimiz; “Birinin evi önünde nehir olsa, her gün beş kerre bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı?” diye sordu. “Hayır, yâ Resûlallah” dediler, “İşte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur” buyurdu. Diğer hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
“Namaz dinin direğidir. Kim namazı kılarsa, dînini ikâme etmiş olur. Kim namazı kılmazsa, dînini yıkmış olur.”
“Mümin olan kul, namazını eda ederken, o namazın rükû’ ve secdelerini ve diğer rüknlerini iyi ve tamam eylese, o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namaz da sahibine 'Sen beni muhafaza ettiğin gibi, Allahü teâlâ da seni muhafaza etsin' diye hayır dua eder. Namazı güzel ve tamam kılmazsa, o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip, o namazı göğe iletmezler. Namaz da, kendini kılana 'Beni zayi ettiğin gibi Allahü teâlâda seni zayi eylesin' diye beddua eder.”
“Bir kimse kırk gün cemâatle namaz kılar ve bir rek’at bile kaçırmazsa, onun için iki berât yazılır. Birincisi, nifaktan kurtuluş (berâtı), ikincisi de, Cehennemden kurtuluş berâtıdır.”
“Her kim beş vakit namazı cemâatle kılmaya devam ederse, Allahü teâlâ ona beş haslet verir. Ondan geçim darlığını kaldırır. Kabir azâbını ondan kaldırır. Amel defteri sağından verilir. Sırattan şimşek gibi geçer ve Cennete hesapsız girer.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
600142 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/600142.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT