BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Zikir, Allahü teâlâyı hâtırlamak demektir

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
"Zikredince, kalp temizlenir. Ancak, bir araya toplanarak; oynamak, dönmek, zikir değildir."
 
Kâdı Sirâcüddîn-i Ermenekî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’da, Mısır’da bulunan Ermenek’te doğdu. 725 (m. 1325) senesinde İran’da Kûs kadısı iken vefât etti.
Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:
İmânı, itikâdı düzelttikten ve İslâmiyete uygun ibâdetleri yaptıktan sonra, vakitleri, kalbi temizlemek ile mamûr etmek lâzımdır. Allahü teâlâyı hâtırlamadan, bir ân geçirmemelidir. Vücûd, eller, ayaklar dünyâ işleri ile uğraşırken, kalp hep Allahü teâlâ ile olmalı, Onu hâtırlamakla lezzet duymalıdır. Bu devlet, büyüklerimizin gösterdiği yolda, herkese, az zamânda nasîb oluyor. Elhamdülillah siz, böyle olduğunu biliyorsunuz. Belki de, çok az olsa bile, bir şey hâsıl olmuştur...
Ele geçeni bırakmamak ve şükretmek lâzımdır ve artmasına çalışmalıdır. Herkesin, sonradan kavuşabildiği şeyler, bu yolda, başlangıçta ele geçer. O hâlde, kazançlarının azı da, pek çoktur. Çünkü, dahâ başlangıçta nihâyetten haberleri olur. Fakat, ele geçen, ne kadar çok olsa da, az görmelidir. Ama şükretmeyi elden bırakmamalıdır. Hem şükretmeli, hem de daha artmasını istemelidir...
Kalbin temiz olmasından maksat, Ondan başkasının sevgisini kalpten çıkarmaktır. Kalbin hasta olması, işte bu çeşitli bağlılıklardır. Bu bağlılıklar kesilip atılmadıkça, hakîkî îmân nasip olmaz. İslâmiyyetin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek kolay ve rahat olmaz. Her gün ve her gece yüz kerre (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm) demelidir. Çok sevâbdır. Her sabâh bir kerre (Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr) demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bu duâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur). Abdestli okumak şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır.
Zikredince, kalp temizlenir. Yanî kalpten dünyâ sevgisi çıkar. Allah sevgisi yerleşir. Birçok kimselerin, bir araya toplanarak; oynaması, dönmesi, zikir değildir. Zikir, Allahü teâlâyı hâtırlamak demektir. Bu da, kalp ile olur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/610717.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT