BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Cimrinin serveti elinden alınır

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Allah yolunda harcanmak üzere servet verilenlerden cimrilik edeninki alınır başkasına verilir.
 
Ebû Bekir ibnü'l-Hadibe hazretleri hadis âlimidir. 430'da (1038) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinde hadis tahsil etti. 489'da (m. 1096) Bağdat'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
“Bol yemek yedirmek, herkese selâm vermek ve güzel konuşmak, mağfireti gerektiren sebeblerdendir.”
“Allahü teâlânın birtakım kulları vardır. Allah yolunda harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa, o serveti onlardan alır başkasına verir.”
“Dîninde ve dünyâsında parmak ile gösterilmek, kötülük olarak kula yeter. Allahü teâlânın korudukları müstesna! Allahü teâlâ sûretlerinize bakmaz; niyetlerinize ve amellerinize bakar.”
“Şüphesiz Cennet ehli, her saçı sakalı karışık, dağınık, üstü başı toz toprak içinde, eski elbiseye bürünmüş, nazar-ı itibâre alınmayan kimselerdir ki, büyüklerin (makam sahiplerinin) huzûruna girmek isteseler kabul edilmezler. Evlenmek isteseler kimse kız vermez, konuşsalar kimse dinlemez. Her birinin ihtiyâcı göğsünde deprenip durur. İşte bunların nûru kıyâmet halkına taksim edilecek olsa hepsine yeterdi.”
“Riyanın azı da şirktir. Allahü teâlâ, bilinmeyen, gizli kalan müttekileri sever. Onlar ki, yokluklarında aranmaz, varlıklarında bilinmezler. Onların kalpleri hidâyet nûru saçar. Her karanlık, tozlu yollardan bu sayede kurtulurlar.”
“Kendisinde zerre kadar riya bulunan ameli, Allahü teâlâ kabul etmez.”
“Kim tasadduk eder, iyilikte bulunur, muhtaçlara başlarına kakmadan gizlice yardımda bulunursa, o, insanların en fazla iyilik edenidir.”
“Hastalarınızı sadaka ile tedâvi ediniz.”
“Mallarınızı zekâtla koruyunuz.”
“Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler.”
“Tövbe, günahı yok eder.”
“Dünyâ, mümin için hapishâne, kâfir için Cenettir.”
“Kim gizli sadaka verirse, Allahü teâlâ ondan râzı olur.”
“Sizden biriniz, kendisi için istediği bir şeyi Müslüman kardeşi için de istemedikçe, kâmil mümin olamaz.”
“Bir kimse âşık olsa, gizlese, iffetini muhafaza etse ve ölse, şehîddir.”
“İlim öğrenmek isteyen kimse için, denizdeki balığa kadar, her şey istiğfar eder. Yani Allahü teâlâdan onun af ve mağfiretini dilerler.”
“Çalım satarak elbisesini sürükleyen kimseye, Allahü teâlâ kıyâmet gününde rahmet nazarı ile bakmaz.”
“Siz, kıyâmet günü Rabbinizi; güneşi ve dolunay hâlinde ayı gördüğünüz gibi görürsünüz.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/611756.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT