BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“İbâdetlerin en faziletlisi Mushafa bakmaktır”

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
 
 
“Hiçbir günümün, Kur’ân-ı kerîme bakmadan geçmesini asla istemem.''
 
İbn-i Abdünnûr Mâlekî hazretleri kıraat âlimidir. 630'da (m. 1233) Endülüs'ün (İspanya) Mâleka (Mala­ga) şehrinde doğdu. Mâleka'da zamanın meşhur âlimlerinden kıraat ilmi tahsil etti. İcazet aldıktan sonra El-Meriyye (Almeria), Berşelûne (Barcelona), Gırnata (Granada) ve Vâdîâş'ta (Guadix) kıraat dersleri verdi. 702 (m. 1302)’de el-Meriyye'de vefat etti. Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında buyurdu ki: 
Şu husûslara dikkat edilmiş olursa, Kur’ân-ı kerîme tazim edilmiş olur; Kur’ân-ı kerîmi, mushaf-ı şerîfe bakarak okumalıdır. Çünkü Selef-i sâlihîn, mushaf-ı şerîfe bakarak okumayı müstehab gördüler. Süfyân-ı Sevrî buyurdu ki: “İbâdetlerin en faziletlisi Mushafa bakmaktır.” Bir gün Hazret-i Osman’ın (radıyallahü anh) huzûruna girildiğinde, onu, Mushafa bakarak Kur’ân-ı kerîm okurken gördüler. Kur’ân-ı kerîm okuması bittikten sonra buyurdu ki: “Hiçbir günümün, Kur’ân-ı kerîme bakmadan geçmesini asla istemem. Kur’ân-ı kerîmi Mushaftan ve ezberden okumanın ayrı ayrı faydaları vardır. Yüzünden okumak, fazla ve eksik veya önce ve sonra okumak gibi herhangi bir yanlışlığa düşmeme husûsunda daha sağlam bir yoldur. Ezberden okumak ise, ezberi kuvvetlendirir. Fakat birinci yol, tefekküre daha müsaittir. Evlâ olan, ikisinin arasını cem edip, bazen Mushaftan, bazen de ezberden okumaktır.”
Şöyle de denilmiştir: “Mushaftan okumak daha faziletlidir. Çünkü bunda, Kur’ân-ı kerîmin ve Mushafın hakkını eda etmek vardır. Mushaftan bakarak okumakta, hem dil, hem de göz kırâate iştirâk etmiş olur. Fakat ezbere okunduğunda, kırâate sâdece dil iştirâk etmiş olur.”
Namazda Kur’ân-ı kerîmi çok okumalıdır. Zira, namazda Kur’ân-ı kerîm okumak, kulun hâllerinin en üstünüdür. Kur’ân-ı kerîm okuyanın, kıbleye dönmesi ve ezberden okurken abdestli olması müstehabdır. Namazda ise bunlar zâten şarttır.
Kur’ân-ı kerîm okurken, bir sûreyi bitirmeden diğer sûreye geçmemeli ve her harfin hakkını vererek okumalıdır. Kur’ân-ı kerîmi, âyet âyet okumak evlâdır. Âyet-i kerîmeler bitince durmalıdır. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Kur’ân-ı kerîmi âyet âyet okurdu.
Kur’ân-ı kerîmi çarşı ve pazarlarda okuyarak geçim vâsıtası yapmayınız. Resûl-i ekrem efendimiz bir hadîs-i şerîfte; “Kur’ân-ı kerîm okuyunuz, fakat bunu geçim vâsıtası yapmayınız” buyurdu.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/612909.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT