BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Siz ümmetlerin hayırlısısınız..."

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
 
 
"Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı Cehennem ateşi yakmaz."
 
Semmân el-Bâhilî hazretleri hadis hafızıdır. 109'da (m. 727) Basra’da doğdu. Orada ilim tahsiline başladı ve devrinin büyük âlimlerinden hadis öğrendi. Abdullah bin Mübârek'in kendisinden rivayette bu­lunması onun hadis ilmindeki yerini gös­termeye yeterlidir. 203 (m. 818)’de vefat etti. Şöyle nakleder:
Eshâb-ı kirâmın hepsini üstün bilmemiz, sevmemiz lâzımdır. Eshâb-ı kirâmın her birini büyük ve üstün bilmek, hepsine iyi gözle bakmak, herbirinin âdil ve sâlih olduğuna inanmak lâzımdır. Hiçbirine dil uzatmamak, lânet etmemek, düşmanlık etmemek ve bir kısmını sevmek için başka Sahâbîlere düşman olmaktan sakınmak lâzımdır. Bir kısmına düşmanlık ederek, söğerek, kötüleyerek, başka kısmın sevilmiş olacağını sanmaktan kaçınmalıdır.
Âl-i İmrân sûresinin yüzonuncu âyet-i kerimesinin meâl-i şerifi, (Siz ümmetlerin hayırlısısınız) ve Tevbe sûresinin yüzüncü âyet-i kerimesinin meâl-i şerifi, (Önce Müslüman olanlardan, Muhâcirlerin ve Ensârın önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allahü teâlâ râzıdır ve bunlar da, Allahü teâlâdan râzıdırlar. Allahü teâlâ bunlar için, Cennetler hazırladı. Bu Cennetlerin altından nehirler akmaktadır. Bunlar Cennetlerde sonsuz olarak kalacaklardır)dir. Bir hadis-i şerifte, (Eshâbımı söğmeyiniz! Eshâbımdan sonra gelenlerden bir kimse, dağ kadar altın sadaka verse, Eshâbımdan birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz) buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, (Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidâyete kavuşursunuz!) buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, (Eshâbıma düşmanlık etmekten sakınınız! Allahdan korkunuz. Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur. Onları inciten, beni incitmiş olur. Beni inciten de, elbette Allahü teâlâyı incitir) buyuruldu.
Bir hadis-i şerifte de (İnsanların en iyisi, benim zamanımda bulunan Müslümanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onları görenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, onları görenleri görenlerdir. Onlardan sonra gelenlerde iyi olmayanlar da vardır) buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, (Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir) buyuruldu.
Münâvî'nin ve Tirmüzî'nin bildirdikleri hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı Cehennem ateşi yakmaz.)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/614105.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT