BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hatim okunan yere rahmet yağar...

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Kur’ân-ı kerîmi, güzel ses ile, Allah’tan korkarak ve hüzün ile okumalıdır.
 
İsâ ibn-i Verdân el-Medenî hazretleri "Kırâat-ı aşere" imamlarından Ebû Ca'fer el-Kârî'nin meşhur iki râvisinden biridir. Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Kıraat ilmini Ca'fer el-Kâri ve "Kurrâ-i seb'a"dan Nâfi bin Abdurrahman'dan tahsil etti. Kendisinden arz yoluyla Vâkıdî gibi âlimler kıraat okudular. İbn-i Verdân 160 (777)’da vefat etti. Buyurdu ki:
Hadîs-i şerîfte, (Ümmetimin yaptığı ibâdetlerin en kıymetlisi, Kur’ân-ı kerîmi, Mushafa bakarak okumakdır) buyuruldu. Kur’ân-ı kerîmi, güzel ses ile, Allah’tan korkarak ve hüzün ile okumalıdır. Sûre veyâ âyet okumaya başlarken E’ûzü okumak vâciptir. Fâtiha okumaya başlarken Besmele okumak da vâciptir. Diğer sûrelere başlarken Besmele okumak sünnettir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
(Kur’ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine yirmi sevap verilir. Tecvîde uymazsa, on sevap verilir.)
(Kur’ân-ı kerîm okunan evden, Arş'a kadar nûr yükselir.)
Kur’ân-ı kerîmi kırk günde hatmetmek, yani başından sonuna kadar okumak müstehaptır. Üç günden önce hatmetmek câiz değildir. Hatim  sonunda yapılan duâ kabul olur. Hatim duâsında bulunmaya çalışmalıdır. Hatim bitince, yeniden hatme başlamak niyeti ile Fâtiha okumalıdır. Hadîs-i şerîflerde, (İnsanların en iyisi, hatmi bitirince, yeniden başlayandır), (Kur’ân-ı kerîm okuyanın ana-babası kâfir olsalar bile, azapları hafîfler) buyuruldu.
Kur’ân-ı kerîmin hatmedildiği yere rahmet yağar. Hatimden sonra duâ etmek müstehaptır. Kur’ân-ı kerîm hatmolunurken toplanmak müstehaptır. Abdullah ibn-i Abbâs (radıyallahü anh), hatim okuyan kimsenin yanında adamını bulundururdu. Hatim biteceği zamânı işitince, kendi de hâzır olurdu. Enes bin Mâlik (radıyallahü anh), hatmettiği zaman, çoluk çocuğunu toplayıp duâ yapardı. Hatim bitince, ikincisine başlamak müstehaptır. Hadîs-i şerîflerde, (Kur’ân-ı kerîmi hatmeden kimseye altmışbin melek hayır duâ eder) ve (Hatim duâsı yapılan yerde bulunan, ganîmet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihâd eden kimse gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevâba da kavuşur ve şeytânı rezîl eder) buyuruldu.
Sa’d ibni Ebî Vakkâs (radıyallahü anh) buyurdu ki: "Bir kimse, gündüz hatim okursa, melekler ona akşama kadar duâ eder. Gece okunursa, sabâha kadar duâ ederler."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/615838.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT