BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Namazı ilk vaktinde kılmanın fazileti...

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Namazın ilk vakti Allahü teâlânın rızâsı, son vakti ise affıdır.” 
 
Osman ibn-i Semmâk el-Bağdâdî hazretleri hadis âlimidir. 260 (m. 873)’de doğdu. Bağdat'ta yaşadı. Devrinin büyük âlimlerinden hadis ve kıraat öğrendi. Dârekutnî, Hâkim Nîşâpûrî gibi âlimler onun talebesi ol­dular. 344'te (m. 955) Bağdat'ta vefat etti. Şu hadis-i şerifleri rivayet eder:
Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Kim yatsı namazını cemâatle kılarsa, sanki gecenin yarısını ibâdetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemâatle kılarsa, bütün geceyi ibâdetle geçirmiş olur.”
Resûlullaha amellerin hangisinin daha faziletli olduğu sorulunca; “İlk vaktinde kılınan namazdır” buyurdu.
“Kur’ân’ın yollarını misvak ile temizleyiniz.”
“Ağız misvâklanmış olarak kılınan iki rekat, misvâklanmadan kılınan yetmiş rekatten daha üstündür.”
“Doğru olunuz. Biliniz ki, amellerinizin en hayırlısı namazdır. Elbette namaza sadece mümin olanlar devam eder.”
“Bir kimse, güzelce abdest aldıktan sonra üç defa (Eşhedü en lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü) derse, Allahü teâlâ onun için Cennetin sekiz kapısını açar, o kimse istediğinden Cennete girer.”
“Müezzin; (Allahüekber, Allahüekber) dediği zaman, sizden biriniz; (Allahüekber, Allahüekber) der, sonra müezzin; (Eşhedü enlâ ilahe illallah) dediği vakit, o da; (Eşhedü enlâ ilahe illallah) derse sonra müezzin; (Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah) dediği vakit, o da; (Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah) der, müezzin; (Hayye ales-salâh) dediği vakit, o da; (La havle velâ kuvvete illâ billah) der, sonra müezzin; (Hayye alel-felâh) dediği vakit, o da; (La havle velâ kuvvete illâ billah) derse, sonra (Allahüekber, Allahüekber) dediğinde, o da; (Allahüekber, Allahüekber) derse, sonra müezzin; (La ilahe illallah) dediği vakit, o da bütün kalbiyle; (La ilahe illallah) derse, Cennete girer.”
“Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, âhiretin dünyâya üstünlüğü gibidir.”
“Namazın ilk vakti Allahü teâlânın rızâsı, son vakti ise affıdır.”
“Cemâatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmiyedi derece daha üstündür.”
“Münâfıklara en ağır gelen namaz, yatsı ve sabah namazıdır.”
“Benim bu mescidimde kılınan namaz, başka mescidde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i haram bundan müstesnadır. Mescid-i haramda kılınan bir namaz, bunda (benim mescidimde) kılınan yüz namazdan daha faziletlidir.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/616427.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT