BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Saatlerini boşa geçirenler kıyamette pişman olacak!

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
"Ey dünya ehli! Gece geliyor. Onu nimet biliniz. Ondan âhiret nasibini alınız!.."
 
İbn-i Merzûk hazretleri Cezayir’de yetişen İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 766 (m. 1364)’de Tilmsân’da doğdu. 842 (m. 1439)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:
“Ey mümin! Musibet iki kısımdır: Dünyevî ve uhrevî. Dünyevîsi üçe ayrılır: Malî, ehlî ve nefsîdir. Eğer malı, evladı ve ailesi giderse, vücuduna hastalık gelirse, hep musibettir ki, bunlarda sevap vardır. Dinî olan musibet, namaz ve orucun gitmesidir ve zamanları zayi etmektir ki, bunlar büyük felakettir. Çünkü geçen vakit bir daha ele girmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Dünyada iyi amel işlenen saat sandığını nurla, kötü amel edilen saat sandığını narla doldurdum. Boş geçirilen saat sandığını boş bıraktım) fermanı gelir...
Dünyada her akşam bir melek nida eder. (Ey dünya ehli! Gece geliyor. Onu nimet biliniz. Ondan âhiret nasibini alınız) der. Her sabah, yine böyle nida edip, (Saatlerini boş geçirenler, Kıyamet günü o kadar pişman olacak ki, bütün malı elinden çıkmakla hâsıl olan üzüntü ve pişmanlık hiç kalır) der.
Süleyman aleyhisselam bir namazı geçince dokuz yüz kurban kesip, af diledi. Kırk gün matem tuttu... Eyyub aleyhisselâm ibadette zayıflık hâsıl olunca, feryat ederek, (Ben gerçekten hastalanmışım) dedi... Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” mübarek dişleri şehid olup, mübarek yanaklarından kanlar aktığı hâlde, el kaldırıp, (Ya Rabbi! Kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar) buyurmuşken, Hendek günü, ikindi namazının fevtine, yani kılınamamasına sebep olduklarında, (Bizi ikindi namazından mahrum bıraktılar. Ya Rabbi! Onların kalblerini ve kabirlerini ateşle doldur!) buyurdu...
Bayezid-i Bistami hazretlerine bir gece uyku bastırıp sabah namazını kılamadı. O kadar inleyip, telaş ve korku oldu ki, bir ses işitti. (Ey Bayezid, bu günahını affettim. Ağlaman bereketiyle sana ayrıca yetmiş bin namaz sevabı verdim) buyuruldu... Bir kaç ay sonra tekrar uyku bastırdı. Şeytan gelip, mübarek ayağından tutarak uyandırdı. (Kalk, namaz geçmek üzeredir) dedi. Şeyh Bayezid buyurdu ki:
-Ey melun şeytan, sen böyle işi nasıl yaparsın? Hâlbuki sen herkesin namazının geçmesini istersin. İblis dedi ki:
-Sabah namazını kılamadığın o gün ağlayarak yetmiş bin namaz sevabı kazanmıştın. Bugün onu düşünerek seni uyandırdım ki, yalnız bir vakit namaz sevabı bulasın. Yetmiş bin namaz sevabı alamayasın!..
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/616941.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT