BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“Kusurlarımdan sana iltica ederim Allahım"

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
 
 
“Allahım! Senden, dînim ve dünyâm, malım ve ailem hakkında af ve afiyet dilerim.” 
 
Ebû Bekr ibn-i Münzir hazretleri fıkıh ilminde mutlak müctehid olup, Mekke’de “Şeyh-ül-harem” diye meşhûr idi. 242 (m. 856)’de İran’ın Nişâbûr şehrinde doğdu. 319 (m. 931)’de Mekke’de vefât etti.
Bu mübarek zatın, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizden ve O’nun Sahâbîlerinden rivâyet ettiği duâlardan bazıları şunlardır:
“Ey, yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve aşikâre her şeyi bilip her şeye mâlik olan Allahım! Bir olduğuna ve senden başka ibâdete lâyık kimsenin bulunmadığına şehâdet ederim. Kendi kötülüklerimden, şeytanın hile ve desiselerinden sana sığınırım.”
“Allahım! Senden, dînim ve dünyâm, malım ve ailem hakkında af ve afiyet dilerim.”
“Allahım, kusurlarımı ört ve beni tehlikelerden emîn kıl. Sürçmelerimi azalt; önümden, ardımdan, sağımdan ve solumdan beni koru ve azametinle alt tarafımdan (üzerinde yürüdüğüm şu topraklardan) gelecek zararlardan beni koru!”
“Allahım! Beni, mekrinden emîn olanlardan kılma (Senin gazâbından devamlı korkanlardan eyle). Bana başkasını musallat etme. Dâima kusurlarımı ört ve beni zikrinden, ayrılan gâfillerden kılma.”
“Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibâdete lâyık ma’bûd yoktur. Beni yaratan sensin. Ben senin kulunum, gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz ve ahid üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım, verdiğin nimetlere şükreder, kusurlarımdan sana iltica ederim. Günahlarımı mağfiret eyle, senden başka mağfiret eden yoktur.” (Bu duâ, “Seyyid-ül-istigfâr” adıyla meşhûrdur.)
“Allahım! Kaza ve kaderinden râzı olmayı, öldükten sonra huzur içinde ebedî saadeti ve cemâlini müşâhede zevkini, sana vâsıl olma hevesini, dayanılmayacak zararlardan ve sapıtıcı fitnelerden beni korumanı senden ister; zulmetmek ve zâlim olmaktan, başkasının hakkına tecâvüz etmekten veya tecâvüze uğramaktan veya affedilmeyecek bir günahı işlemekten de sana sığınırım.”
“Allahım! Din ve azmimde sebatı, rüşdümde azîmeti, iyi işlere azmetmeyi senden isterim. Nimetine şükrü ve sana güzel ibâdet edebilmeyi senden isterim. Her şeyden sâlim ve huşû sahibi bir kalbe, dürüst ahlâka, sâdık ve zikredici lisana sahip olmayı, nimetine şükür ile güzel ibâdet ve makbûl amellerde bulunmamı senden isterim. Bildiğin bütün iyilikleri senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden sana sığınırım. Bildiğin bütün günahlardan sana tövbe ederim. Sen bilirsin, ben bilemem. Bütün gizli şeyleri en iyi bilen sensin!"
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617061.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT