BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Peygamberimize tâbi olmak farzdır, lâzımdır"

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
“Getirdiklerime değil de, kendi isteklerine tâbi olanlarınız îmân etmiş sayılmaz.”
 
Muhammed bin Ebî Bekr hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve kelâm âlimidir. 491 (m. 1098)’de doğdu. 573 (m. 1177)’de vefât etti. En meşhur eseri Şir’at-ül-İslâm adlı eserden bazı bölümler:
Bize hissî ve aklî delillerle kendisini tanıma imkânı veren ve ikram olarak mâlî ve bedenî çeşitli ibâdetlerde, emir ve yasaklarla kendisine kul olmamızı isteyen, dünyâ ve âhirette salâh bulmamız için İslâm yolunu bildiren Allahü teâlâya hamd olsun.
Bütün işlerinden Allahü teâlânın râzı olduğu, bizi güzel ahlâkı ile Dâr-üsselâma (Cennete) sevk eden Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma ve O’nun âline salât olsun. Dâr-üsselâm, selâmet yurdu yani Cennet demektir. Cennet ehli her çeşit elem ve âfetten emîndirler. Cennet bekçileri Cennettekilere; "Selâm, kurtuluş, emniyet sizin üzerinize olsun. Temiz oldunuz" derler. Cennettekilerin kavuştuğu en şerefli ikram, Yâsîn sûresinde bildirildiği gibi, Hak teâlânın, rü’yet zamanında onlara selâm vermesidir.
Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sünnetine uymayı, Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfler bildirmektedir. Allahü teâlâ, Nisa sûresi altmışbeşinci âyet-i kerîmede meâlen; (Aralarında ihtilâf ettikleri şeyde seni hakem kılıp hükmüne râzı olmadıkça, o hüküm sebebi ile kalblerinde darlık bulunmayıp, zâhir ve bâtınları ile sana uymadıkça, Rabbin hakkı için mümin olamazlar) buyuruyor.
Haşr sûresi yedinci âyet-i kerîmede de meâlen (Resûlümün size getirdiklerini alınız, menettiklerinden sakınınız) buyuruyor. O hâlde Peygamberimize tâbi olmak farzdır, lâzımdır. Resûlullah Efendimize uymamak, İslâm nimetine saldırmaktır.
Bir hadîs-i şerîfte “Getirdiklerime değil de, kendi isteklerine tâbi olanlarınız îmân etmiş sayılmaz” buyurulmuştur.
Diğer bir hadîs-i şerîfte de “Sünnetimi zayi eden kimseye, şefaatim haram olur” buyurdu.
Yine bir hadîs-i şerîfte “Sünnetimi ihyâ eden, dirilten, beni ihyâ etmiş olur. Beni ihyâ eden, beni sever. Beni seven, kıyâmet günü Cennette benimle olur” buyurdu. 
Meşhûr olan şu hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “İnsanların bozulduğu, yolların, milletlerin ayrıldığı zamanda sünnetime yapışana yüz şehid sevâbı vardır. O zaman sünnetimi elde tutmak, ateş korunu elde tutmak gibidir. Onu ne atabilir, ne de tutabilir.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617092.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT