BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

''Kim Allah için ziyâret ederse...'''

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
“Allah için ziyâret et. Kim Allah için ziyâret ederse, yetmiş bin melek onu ziyâret eder.''
 
Cemâlüddîn Osman İbnü'l-Hacib hazretleri nahiv ve Mâliki fıkıh âlimidir. 570"te (m. 1175) Mısır'ın Saîd şehrinde doğ­du. Ailesi aslen Tiflislidir. Babasıyla birlikte küçük yaşta Kahire'ye giderek nahiv ve fıkıh ilmi öğrendikten sonra Fâzıliyye Medresesi'nde, daha sonra Şam'da Emeviyye Camii'nde Mâliki fıkhı dersi verdi. 646 (m. 1249)’de Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:
Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen; “Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alışveriş, Allahı anmaktan (ona ibâdet etmekten ve emirlerine bağlanmaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekât vermekten kendilerini alıkoyamaz. Onlar, öyle bir günden (kıyâmet gününden) korkarlar ki, o günde kalbler ve gözler korkudan döner” (Nûr-37) buyurulanların kimler olduğu Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) sorulunca; “Yeryüzünde, Allahü teâlânın fadl ve ihsânından isteyerek dolaşanlardır” buyurdu...
Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfte; “Üç mescidden başka mescidlere ziyâret için gidilmez. Bunlar; Mescid-i Haram, benim mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksâ’dır” buyurdu. Bunlardan sonra; ilim tahsili için, âlimleri ve dostları ziyâret için yolculuk yapılır. Resûlullah efendimiz bir hadîs-i şerîfte buyurdu ki: “Allahü teâlâ, benim için birbirini sevenlere, benim için birbirlerini ziyâret edenlere sevgim haktır, buyurdu.”
Ebû Zer’in (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte Peygamber efendimiz; “Allah için ziyâret et. Kim Allah için ziyâret ederse, yetmiş bin melek onu ziyâret eder ve 'Allahım o senin için ziyâret ettiği gibi, sen de ona vâsıl ol, ziyâret et' diye niyaz ederler. Bir Münâdî de, 'Sen de iyisin, ziyâretinde. Bundan dolayı Cennetten bir yere yerleştin' der” buyurdu. Sonra ziyâret; haksızlık ve zulümleri gidermek, helâl rızık aramak, ibret almak, için yapılır. Gezinti için, riya ve nefsin arzularına, isteklerine uymak üzere, memleketlerde dolaşmak için yolculuk yapılmaz.
 “Tasavvuf yolundaki talebeler için, nefslerine uyarak yaptıkları seferden daha zararlı bir şey yoktur. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde; “Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan alıkoymaya çalışanlar gibi olmayın..” (Enfâl-47) buyurdu. Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfte; “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, ümmetimin zenginleri hacca seyahat için giderler. Orta durumda olanları ticâret için, kurrâlar (Kur’ân-ı kerîm okuyucuları) riya için, fakirler de dilenmek için giderler!” 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617925.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT