BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Çöl Kaplanı" Fahreddin Paşa

Medîne Müdâfii ​Fahreddîn Paşa, çok zor şartlarda Medîne'yi iki buçuk yıl boyunca çekirge yiyerek bedevi isyancılara ve İngilizlere karşı müdafaa etmiş bir kahramandır!..

Medîne Müdâfii Fahreddîn Paşa, Birinci Dünya Savaşı başladığında Musul’da 12. Kolordunun komutanıydı. Bu sırada Osmanlı Devletinde idâreyi elinde tutan İttihat ve Terakki liderleri hatalı bir politika ile halife ve Osmanlı hükümdarlarına bağlı Şerîf Hüseyin ve taraftarlarını hâin ilân ettiler! Fahreddîn Paşa da Şerîf Hüseyin’e karşı savunma yapmak üzere Medîne’ye gönderildi...

Paşa, bu savunma esnasında her türlü yiyeceğinin bitmesi üzerine tarihlere geçen meşhur “Çekirge Talimatnamesi”ni yayınlamıştı...

Bu zor şartlar altında Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) ravdâsını 2.5 yıl boyunca çekirge yiyerek bedevi isyancılara ve İngilizlere karşı müdafaa eden Fahrettin Paşa; askerin hem hocası, hem de doktoru idi. Onların hastalıklarına çareler arıyor, bulduklarını emir şeklinde duyuruyordu.

Bütün bunların yanı sıra gıda yetersizliği de önemli bir meseleydi. Hatta Fahreddîn Paşa, askere çekirge yemelerini şu talimatnameyle emretti:

“Çekirgenin serçe kuşundan ne farkı var? Yalnız tüyü yok. O da bitkilerle besleniyor, temiz ve taze şeyler yiyor. Hem de tiryaki ve keyif sahibi; tütün ve limondan zevk alıyor. Ayrıca Hicaz, Asir, Yemen ve Afrika bedevilerinin başlıca gıdası çekirgedir. Bedeviler sağlamlıklarını ve zindeliklerini yedikleri çekirgeye borçludurlar...

Çekirgeyi develer de iştahla yiyorlar. Dizlerinin bağı çözülenlere, basurlulara ve romatizmalılara da şifadır...

Elhasıl, dün çekirgeyi bahçelerden def ve tenkil tedarikini düşünürken, bugün çekirge geliyor mu diye yollarını gözlüyorum...

Hangi mıntıkaya çekirge düşerse tarifim veçhile istifade edilmesini ve bana da hediye olarak çekirge gönderilmesini arkadaşlarımdan rica ederim...”

"Çöl Kaplanı" olarak tarihe geçen Fahreddîn Paşa bu “Çekirge Talimatnamesi” ile askerlerinin açlıktan ölmesini önlemiştir. Ancak, Birinci Dünyâ Harbinin kaybedilmesi ve Mondros Mütârekesinin imzâlanmasından sonra Mekke ve Medîne Vehhâbîlere terk edildi.

İngilizler teslim aldıkları Fahreddîn Paşayı Malta’ya sürdüler...

1921’de esâretten kurtulan Fahreddîn Paşa, Başkomutanlık Meydan Muhârebesine 12. Fırka Komutanı olarak katıldı. 1922’den 1926'ya kadar Kâbil elçiliği yaptı...

Böyle bir kasım gününde (22 Kasım 1948) trenle Ankara’ya giderken Eskişehir yakınlarında kalp krizinden vefat eden Fahreddîn Paşa, Rumelihisarı’ndaki Aşiyan Mezarlığına defnedildi. Ruhu şad olsun...

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
588917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/588917.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT