BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Evliliğin temeli, karşılıklı sevgidir

"İnsan hanımını severse, onun her hâlini güzel görür. Hattâ hoş olmayan hâllerinden bile hoşlanır."
 
Aile geçimsizliğinde, iş hayatındaki, sokaktaki tartışmalara, kavgalara baktığımızda bunların çoğunun esas sebebinin kayda değer şeyler olmadığını görürüz... 
"Armudun sapı var, üzümün çöpü var..." diyerek, her şeye kusur bulmak, müşkülpesent olmak; hiçbir şeyi beğenmemek kimseye bir şey kazandırmadığı gibi bilakis kaybettirir...
Ailede, iş yerinde, toplumda herkesin bir sınırı vardır. Bütün sıkıntı ve geçimsizlikler, hep haddi aşmaktan kaynaklanır. Herkes haddini bilip, sınırı aşmazsa, mesela, evin hanımı da, erkek de, kendi sınırını bilip ona göre hareket ederse, o evde huzur olur.
Din büyüklerimiz buyuruyorlar ki: "Hangi ailede edep varsa, o ailede mutluluk vardır. Hangi ailede karşılıklı saygı sevgi yoksa orada daima kavga gürültü olur."
          ***
Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık "kuddîse sirrûh" bu hususta buyurdu ki:
Hazret-i Ömer zamânında bir Müslümân, hanımıyla geçinemezmiş... Bir gün yine onunla tartıştıkdan sonra, hışımla evden çıkıp, hanımını şikâyet etmek üzere halîfe hazret-i Ömer'e gitmiş.
Tam kapısını çalacakmış ki, içeriden avaz avaz bağıran bir kadın sesi duymuş. Meğer hazret-i Ömer'in hanımıymış o bağıran. Allah Allah, demiş kendi kendine.
Ben ne için geldim, ne ile karşılaştım...
Tam kapıdan dönüyormuş ki, hazret-i Ömer görüp çağırmış o adamı ve niçin geldiğini sormuş.
O, söylemek istememiş tabii. Ama Halîfe ısrâr edince söylemiş mecbûren. Hazret-i Ömer, o kimseye nasîhat etmiş. Demiş ki:
-Zevcemin, benim üzerimde çok hakkı var. Öyle ki, onun bana hizmetlerini saymakla bitiremem. Onun için bu gibi durumlarda susar, cevap vermem.
Hem sonra namazını kılan ve nâmusunu koruyan bir hanım, sâliha hanımdır. İnsan hanımını severse, onun her hâlini güzel görür. Çirkinliklerini görmez.
Hattâ hoş olmayan hâllerinden bile hoşlanır. Ayrıca ben, hanımımı çok seviyorum. Sen de öyle ol. Hanımını seversen, rahat edersin...
Böyle nasîhat etmiş efendim...
Hazret-i Ömer'in bu sözleri adama tesîr etmiş olacak ki, hanımıyla artık hiç kavga etmemiş. Hattâ onu sevmiş ve gül gibi geçinip gitmişler...
Yâ kardeşim, hazret-i Ömer'in buyurduğu gibi, insan her şeye rağmen hanımını sevmeli. Evliliğin temeli, karşılıklı sevgidir. Eğer bu sevgi varsa, o ev cennet olur. Sevgi yoksa, cehenneme döner.
Büyüklerimiz; "Haselel ülfet, batalel külfet!" buyurmuşlar.
Ne demek bu? Yâni ülfet hâsıl olursa, külfet bâtıl olur. Ülfet, muhabbet demekdir. Külfet de, hoşa gitmeyen hâllerdir.
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/618296.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT