BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kurtların Dansı

Kurtların Dansı

NATO bombardımanı 35. gününde, ancak, Sırp’ta en ufak yılgınlık ve geri adım atma yok!NATO bombardımanı 35. gününde, ancak, Sırp’ta en ufak yılgınlık ve geri adım atma yok! Aklı başında olan herkes, kara harekatı olmadan Arnavut soykırımının durdurulamayacağını bilip söylemesine rağmen, bu yönde, bir girişim henüz söz konusu değil. Bütün dünya, ABD Başkanı Clinton’ın ağzına bakıyor. Özal’ın vefatından sonra Türkiye, dünya üzerindeki ve özellikle Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya bölgelerindeki etkin siyasetten elini eteğini çekmiştir. Kuzey Irak’t#ki gelişmeler ve Balkanlar bu durumun tipik örnekleridir. Daha düne kadar, Kosova konusunda Türkiye, Sırp yönetiminin ağzından konuşmuyor muydu? Kosova, Sırbistan’ın iç meselesidir, Sırpların toprak bütünlüğüne saygılıyız demiyor muydu? İnsan kasabı Miloşeviç’in Bosna’da yaptıklarını unutan ve onu insan yerine koyup, devletimizin en üst düzeyindeki makamıyla görüştüren bizim dışişleri değil miydi? Oysa bu cani, seneler senesi Avrupa’nın ortasında bir çıban başı olarak için için oluşmakta idi. Bu durumu bizim dışımızdaki bütün dünya yakinen izledi ve değerlendirdi. Bugünkü NATO müdahalesi de bu serüvenin bir sonucudur. Mesela, Tito Yugoslavya’sı dağıldıktan sonra, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek-Makedonya gibi devletler, demokrasiyi benimseyip AB içinde yer almak için yoğun bir gayret içine girmişlerdi. Sırbistan ise, aşırı Sırp milliyetçiliğini körükleyerek, komünizmle faşizmi birleştiren (!) bir anlayışla Avrupa’nın demokratik yapısından koptu. Hayalleri, Büyük Sırbistan’ı yeniden kurabilmekti. Bu amaçla da, BM’nin tanıdığı hür ve müstakil bir devlet olan komşularına, Bosna-Hersek’e saldırdılar. Bosna’da yaptıkları katliamlardan öte, o devletin sınırlarını ve yapısını değiştirmeye sebep oldu! Kim demiş Avrupa’da sınırlar ve devlet yapıları değişmez diye?.. Sırbistan’ın toprak bütünlüğüne saygılı olan ve Kosova’yı, Sırbistan’ın iç işi gören hariciyemize sunulur! İyi ki ABD var! Ve iyi ki Türk Silahlı Kuvvetleri var! ABD, NATO’ya öncülük yaparak hava harekatı başlattı. Silahlı Kuvvetlerimiz de, Sırplarla PKK işbirliğini açıklayınca sivillerimiz ayılabildi! ABD’nin Pasifik ötesinden gördüğünü -ki bu, bizim burnumuzun ucudur- görüp değerlendiremiyoruz! Amerika Birleşik Devletleri’nin Balkanlar’daki oluş sebebi Alman yayılmacılığından çekindiği içindir. Balkanlar’da bulunan ve katliama uğrayan Müslüman unsurlar ABD’nin umurunda değildir! Olsa idi, hava harekatına paralel olarak kara harekatının da yürütülmesi gerekirdi. ABD’nin hedefi, Almanya’yı sıcak denizlere indirmemek ve Orta Avrupa’da önünü kesmektir. Yani, Miloşeviç’in insan hakları ihlallerini öne sürerek bölgeye yerleşmek istemesidir. Bundan sonra başlatılabilecek bir kara harekatı da, Arnavutların derdine derman olmayacak ancak ABD’yi, Balkanlara gitmemek üzere yerleştirecektir! Şimdiden Bosna Hersek, Arnavutluk ve Makedonya’ya yerleşen ABD; Kosova’ya da girerek Almanya’nın yayılmacılığını önlemiş olacaktır. Almanya’nın hem Doğu Avrupa ülkeleri ile direkt temasını kesecek hem de Adriyatik’le olan bağlantısını... Bu arada Arnavutların durumu, tıpkı Boşnaklarınki gibi; güçlüler tepişirken, güçsüzlerin canı çıkmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT