BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ladin, yakalanmak isteniyor mu?

Ladin, yakalanmak isteniyor mu?

Çileli Afgan topraklarına Cuma günü ateş ve azap yağmadı. Beyaz Boyalı Ev, o günün “Müslümanların kutsal günü” olduğunu hatırlamış. Bir şirin görünme hilesi. Demek ki yapılan doğru değil. Doğru olan her zaman caizdir. Cuma günü de başka zaman da.Çileli Afgan topraklarına Cuma günü ateş ve azap yağmadı. Beyaz Boyalı Ev, o günün “Müslümanların kutsal günü” olduğunu hatırlamış. Bir şirin görünme hilesi. Demek ki yapılan doğru değil. Doğru olan her zaman caizdir. Cuma günü de başka zaman da. Taarruz, 11 Ekim Pazar günü başlamıştı. Beyaz Boyalı Ev’in tedirgin kâhyası düğmeye bilhassa Pazar günü bastı. Pazar, Hıristiyanların kutsal günü. Bush, bir kutsaldan diğerine köprü kurmaya çalışıyor. Pazar başlattığı ateşi Cuma durduruyor. Üç aylar; recep, şaban, ramazan ayları, kandil günleri ne olacak? Diğer taraftan... Miraç kandili mukaddes değil mi? Kandil günü ve gecesinde pilotları yine tek kale oynadılar. Bizatihi insan kutsal değil mi? İnsan, eşrefi mahlûkat. Bomba, ateş ve azap aynı zamanda kadın, kundaktaki bebek ve ak sakallı ihtiyara yağmakta. Şimdiden bir dünya sivil yaralı. Kaç kaçı yaşayansa milyonlarca. Viran olan hanenin haddi hesabı yok. Talebân, kaba softa ham yobaz. Onun batını zahirine vurmuş. Beyaz Boyalı Ev’in çapsız ve tedirgin kâhyasıysa zahirini batınında saklamakta. O, kendini IX. Haçlı Seferini başlatan kumandan olarak görmektedir. Emperyalizm, müstemlekeci zihniyet Talibân’ı korkuluk gibi Afganistan’a oturttu. Şimdi de cezalandırma bahanesiyle vurmakta. Bunu “Amerika vuruyor” diye takdim etmekteler. Vuran Amerika, Cuma günü olunca durdu.. Meşhur olan soruyu bir kere daha dile getirmeli... Amerika niçin vuruyor? Amerikan Başkanı G.W. Bush, geçen hafta Ladin’i teslim etmeleri için Kâbil yönetimine bir çağrıda daha bulundu; Talibân’a bir fırsat daha tanıdıklarını ifşa etti. Demek ki Washington’un onları devirmek gibi bir derdi yok. Ladin oğlu Üsame’nin peşinde oldukları intibaını vermek istiyorlar. Peki, Ladin’in yakalanmasına dönük tek adım atıldığına dair bir çalışma bilen var mı? Şunu hatırlayacaksınız. Son bir- iki yıldır malum kişi haberlerde hep şu şekilde sunuldu. “Suudi asıllı milyarder terörist Üsame bin Ladin”. Buna tesadüf denebilir mi? Her haber böyleydi. Bugüne kadar hangi teröristin milliyeti ve serveti haber bültenlerinde bir unvan gibi kullanıldı? Dünya kamuoyu bir şeylere hazırlanıyordu. O gün geldi; uygulanıyor. ABD’nin, “Suudi asıllı milyarder terörist Üsame bin Ladin”i yakalamak gibi bir niyet taşıdığı şüpheli. En azından uzunca bir süre yakalamayacaklar. Yakalandığında tecavüzün mânası kalmayacaktır. Teslim olmak istese Amerika, işitmezden gelir. İştahı kabartan Batıda azalan petrol yatakları, doğudaki bol tabiî gaz. Yer altı madenleri, yer üstü zenginlikleridir. Böyle zorbalıkları kabadayıların yapmasına mafya deniyor. Bu da bir devletler mafyası. Kutsala hürmet lafta, Ladin, göstermelik sebep. O’nu yakalamayarak şekli meşruiyetlerini sürdürüp hedeflerine yürüyecekler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT