BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dış politikamız

Dış politikamız

Dış politikamıza gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Başbakanımız çok dikkat ediyorlar ve hâkim durumdalar.Dış politikamıza gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Başbakanımız çok dikkat ediyorlar ve hâkim durumdalar. Sayın Demirel, Birleşik Amerika’da bütün dış ülkelerdeki temasları gibi, birkaç konuda Türkiye için çok önemli başarı sağladı. Demirel olmasaydı NATO’dan kaymamız işten değildi. Sayın Ecevit ise, düşünmek için Kıbrıs’ı seçmekle doğrusu büyük isabet kaydetti. Girit’in doğusuna yerleştirilen Rus füzeleri, Kıbrıs’a ve Güneybatı Anadolu sahillerine tevcih edilmiştir. İngiltere Dışişleri Müsteşarı Kıbrıs’ta ilgi çekici temaslar yapmıştır. Washington’ın da Kıbrıs konusunda hoş teklifler hazırladığına eminim, her an cebinden çıkartabilir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde az devlet ve hükûmet başkanı, dış politika ile birinci derecede ilgilenmiştir. Zira, bir yetenek ve kültür meselesidir. Bakanlığa hiç uğramayan dışişleri bakanı, herhalde yalnız bizden çıktı. Ülkeleri değil, kıt’aları karıştırmak derecesinde coğrafya yoksullarını da gördük. Siyasî iradenin yönlendirmesinden âzâde Dışişleri bürokratları, yurtta ve cihanda sulh tesellisi ile yıllar geçirdi. Kaçırılan fırsatların hikâyesi ciltler doldurur. Osmanlı imparatorluk (bilhassa Tanzimat) dış politikası hiç incelenmemiştir. Dış Türkler konusundan ise, Osmanlı derecesinde nefret edilmiştir. Türkiye’nin ufku daraldıkça daralmıştır. Diplomatlarımızın hiç olmazsa bir kısmı, bürokrasimizin kremasıdır. İyi yetişmişlerdir. Ancak memurdurlar. Şahsî inisiyatifleri sınırlıdır. Siyasî iradenin desteği ve teşviki ölçüsünde hareket ederler. Bakanlarının, hükûmet ve Devlet başkanlarının dış politika ile birinci derecede ve tam bir vukufla ilgilenmeleri gerekir. Bu ilgiden rahatsız olmazlar. Türkiye’nin, dünyanın hemen her ülkesi ile ilişkileri hayatidir. Böyle olmak gerekir. Eskisi gibi değildir. Çok uyanık ve faal bulunmak, her ülke ile ilgilenmek durumundayız. Ticaretimizi ve kültürümüzü yaymak bâbında hiçbir kusur afvedilemez. Bugünki sınırları içinde Büyük Türkiye, lider Türkiye, en geniş mânâsıyle, dış politikada başarıyla gerçekleşir. Mutlaka gerçekleşecektir. Tutucu, Türk’ü küçümseyen, ufuksuz, millî potansiyelimizden ve geçmişimizden habersiz bürokratların ve politikacıların, 21. asır Türkiyesi’nin yönetiminde yeri yoktur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT