BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yoksulluk seferberliği

Yoksulluk seferberliği

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, ülke nüfusunun yüzde 36’sını oluşturan fakir kesimin refah seviyesini yükseltmek amacıyla, sivil toplum örgütleri, meslek ve ticaret odaları ile üretici birliklerden proje teklifi bekliyor.ANKARA- Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak üzere, fikir alışverişine sunulan temel programları güçlendirecek ve finanse edecek. Nüfusun en yoksul yüzde 36’lık kısmını hedef kitle olarak belirleyen proje kapsamında, teklif bekleniyor. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, “Sosyal Riski Azaltma Projesi Danışmanlarınca Yürütülecek Uygulama Projeleri İçin İlgi Bildirimine Davet” başlığıyla Resmi Gazete’de bir duyuru yayımladı. Duyuruda, Hükümetin, sosyal politika programının bir parçası olarak, Sosyal Riski Azaltma Projesi kaynaklarından yoksullar için sürdürülebilir istihdam olanakları sağlamak suretiyle yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak üzere, iller, ilçeler ve yerel halkın önerdiği temel programları güçlendirmek ve finanse etmek istediği belirtildi. Duyuruda, bu amaçla, kalifiye uzmanları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, kooperatifler ve üretici birliklerinin Yerel Girişimler Bileşeni kapsamında belirlenen alt-programlarla ilgili olarak başvurmaları istendi. Başvuru sahipleri 0 312 424 16 20 numaralı telefon, 0 312 424 09 53 numaralı faks ve Proje Direktörü Yadigar Gökalp adına olan yadigar@lycos.com e-posta yoluyla bilgi alabilecekler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT