BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yassah hemşerim

Yassah hemşerim

Siz zabıtaları gecekondu yıkımı ve pazarcılarla girdiği sıcak temasla tanıyorsunuz... Oysa onların görevi zannettiğiniz kadar kolay değil..."Belediye Zabıta Yönetmeliği"ne göre birçok kişi her gün en az bir kez suç işliyor... Belediyelere göre kaygan ayakkabı ile sokağa çıkmak, yağlı elbise giymek, açıkta ayna taşımak, bavulla otobüse binmek ve canlı tavuğu baş aşağı taşımak YASAK... Bu kadar ilginç cezaların bir başka ilginç yönü de 117 maddelik yasak listesinde bütün ihlallerin 54 milyon 525 bin 912 lira olması... 1930 yılında zamanın şartlarına göre son derece mükemmel bir şekilde hazırlanan ve bugün de yürürlükte olan "1580 Sayılı Belediye Kanunu" aradan geçen 72 yıla rağmen güncellenmedi. Bu sebeple kanuna göre hazırlanan "Belediye Zabıta Yönetmeliği" nin birçok maddesi geçerliliğini kaybetti. Fakat yasaklar yürürlükte olduğu için görev aşkı ile yanıp tutuşan bir zabıta ile karşı karşıya gelmeniz an meselesi. "Belediye Zabıta Yönetmeliği" görgü esasına göre işletiliyor. Yönetmeliğe göre suç sayılan bir fiil ya da eylemin bir kişi veya işletme tarafından yapıldığı belediye başkanı ya da zabıta tarafından görülmesi halinde 54 milyon 525 bin 912 lira ceza tatbik ediliyor. İlgili tarafın cezayı ödememesi durumunda zabıt tutularak konu belediye encümenine sevkediliyor. Encümen ise bu gibi hallerde kişileri aynı şekilde para cezası ile işletmeleri ise aynı miktarda peşin para cezası ve 15 güne kadar sanat ve ticaretten men etme şeklinde cezalandırabiliyor. 20. yüzyılın yasakları Zabıta tarafından uygulanması halinde birçok kişiyi cezalı duruma düşüren 54 milyon 525 bin 912 liralık yasaklar şunlar; š Halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve harekette bulunmak. š Genel taşıtlarda, şehir hattı gemilerinin alt, orta, bir ve ikinci mevki salonlarında, dolmuş motorlarının kameralarında sigara ve benzerlerini içen, taşıtlara (SİGARA İÇMEK YASAKTIR) yazılı levha asmamak. š Ana seyrüsefer yollarında, meydanlarda genel taşıt araçlarında geçici çalgıcılık ve satıcılık yapmak. š Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlara ve hoparlörlü araçlara veya durarak satış, reklam ilan yapmak, müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağıramak, klakson çalmak. š Yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek, itişip kakışarak şakalaşmak. š Açıkta olarak ayna vs. gibi göz alıcı eşyayı örtmeden taşımak. š Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek şekilde çöp, sakatat, yaş deri vs. gibi şeyleri açıkta taşımak. š Halkın arzusu hilafına resim çekmek. š Parklardaki kanepelerde yemek yemek, içki içmek ve yatmak. š Halkın kalabalık olduğu yerlerde ve genel taşıt araçlarına (el çantaları hariç) bavul, denk, sandık, sepet gibi yolcuları rahatsız edecek , giriş çıkışları güçleştirecek araçlara ve başkalarını rahatsız edecek yağlı, kirli, tozlu elbiselerle girmek. š Yolcular inmeden vasıtaya binmek ve tayin edilen çıkış giriş nizamına riayet etmemek. š Genel taşıt araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, kanepelere yatmak, ayak dayamak ayakkabıları çıkarmak. š Gişe önlerinde ve umumi nakil vasıtalarında gereken yerlerde sıra usülüne riayet etmemek, itişip kakışarak, sırayı bozarak öne geçmek, biniş ve inişleri güçleştirecek fiillerde bulunmak. š Yasaklanmış yerlerde el arabası ile trafiğe çıkmak, insan gücü ile itilen araçlarla yasaklanan yerleri işgal etmek. š Umumi yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak veya bırakmak. š Apartmanlarda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatını bozacak, rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmak şarkı söylemek müzik aleti çalmak, radyo, pikap vs. yüksek sesle çalarak gürültü yapmak, geceleri saat 22:00'den sonra sessizliği bozacak şekilde başkalarının uykusuna mani olacak hareketlerde bulunmak. Sokağa çıkarken ayak kontrolü š Yollarda ve meydanlarda kayan ayakkabılarla yürümek; Tekerlekli paten, buz pateni veya kızakla kaymak, futbol, kartopu vs. oynamak, oyuncak tüfekle atış talimi yapmak ve uçurtma uçurtmak. Tavuk hakları savunucusu Belediyeye göre hayvan haklarının önemi de çok büyük... Mesela belediyenin "Huzur ve Sükunla İlgili Emir ve Yasaklar"a göre, š Canlı tavuk ve diğer hayvanları baş aşağı taşımak yasak. š Hayvanları; dövmek, eziyet etmek, oynatmak, döğüştürmek, takatinin üstünde yük yüklemek, halkın şefkat hislerini rencide edercesine kırbaçlamak ve kırbaç şaklatmak. š Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan barındırmak. Ağaçtaki ilan-ı aşk'a ceza Belediyenin nizam ve intizamla ilgili emir ve yasaklarında ağaca isim kazımanın da cezası var... š Yollardaki çimenlere çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara ve fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, havuzlara girmek veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak ve şekil çizerek tahrip etmek. Nizam ve intizam yasakları š Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon gibi halkın geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışına oturmak š Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami, iskele ve garlarda yatmak ve fazla yer işgal etmek š Genel taşıt araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak. š Binaların yol tarafındaki pencere, balkon, teras vs. yerlerine tedbir almadan çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak. š Merkezi ısıtma bulunan yerlerde dış ısı 13 derecenin altına düştüğünde bina içinde kaloriferleri yaktırmamak veya iç ısıyı düşürmek. š Dükkan ve binaların önündeki ağaçların 3 metreden aşağı sarkmasına müsade etmek š Binalarda üst kat banyo ve WC'sinden alt kata su sızıntısına meydan vermek. š Dam, teras ve balkonlarda biriken karları yollara atmak. š İş hanları ve pasajlarda onbaşı bulundurmamak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT