BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oyumuzu kime verelim?

Oyumuzu kime verelim?

Seçimlere iki gün kaldı... Böyle bir cümle yazabilmek için nerede ise iki yılı bulan bir mücadele veriyoruz.Seçimlere iki gün kaldı... Böyle bir cümle yazabilmek için nerede ise iki yılı bulan bir mücadele veriyoruz. Bu bakımdan mes’uduz. Şayet sürpriz bir engel çıkmazsa Pazar günü sandığa gideceğiz. Ne kadar esef edilecek manzaradır ki seçimin eşiğindeyken bile sürpriz engelleri konuşabiliyoruz. Bu uzağın uzağı bir ihtimaldir. Türkiye, 18 Nisan’da 20. Asrın son seçimini yapacak. Bu bakımdan her seçmen, muhakkak sandığa gitmeli. Oy kullanma zahmetine katlanmayanın daha sonra ülke mes’eleleri, seçimler, partiler, iktidar ve meclis hakkında görüş belirtmeye yetkisi olmasa gerek. Şu var ki büyük âna sayılı saatler kalsa da seçmenin zihni çok net değil. O hâlâ kime oy vereceği hususunda tereddütler içinde. Yakın mazinin, burukluk, kırıklık, acemilik ve çirkinlikleri seçmende derin kaygılara yol açmış bulunuyor. Kıstaslar şunlar olmalı: Milletimizin mukaddes değerlerine samimiyetle bağlı ve onları hakkıyle müdafaa edebilen, tarihine ve millî kültürüne saygılı, ülke bütünlüğünden zerrece tavize yanaşmayacak, hayat pahalılığı denilen büyük musibeti yenmede istikbal vaad eden, eğitimde hakîkaten millî politikalar güden ve bünyeye aykırı düşecek uygulamaları reddeden, Türkiye ile komşuları arasında dostluklar kurabilecek, Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri ile mevcut yakınlıkları daha da ileri götürebilecek, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve bölgede varlığımızı en üst seviyede hissettirebilecek, Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin şerefli bir üyesi yapabilecek, Türkiye’yi dünya ile yarışa sokacak partiler hangileri ise onlar tercih edilmeli. Belediyelerde çalışkanlık ve eşitliği ön plana çıkaran rüşvetin her çeşidini reddeden partilere oy verilmeli. Hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma, rüşvet ve suiistimallere bulaşmış veya bulaşma ihtimali yüksek partilerden uzak durulmalı. Kısacası ahlak, dirayet, anlayış, terbiye, seciye ve hizmet anlayışı ile dinine bağlı, dününe hürmetkâr, yarınlara dönük ekiplere şans tanınmalı. Kulüp tutar gibi hareket etmemeli. Parti taasubunu terk etmeli. Bu defa iki seçim birden oluyor. Ankara’ya başka, mahalli idarelere başka isimler yollayabilirsiniz. “Oyumuzu kime verelim?” sorusunun reçete tarzı karşılığı olamaz. Elinizde mihenkler olmalı... Onların bazılarını yukarıda sıraladık. Bu ölçülere uyanlar.... Yani; namuslu, hali ve mazisi temiz kimseler, hangi partide olursa olsun onlar makbuldür. Bu oylamanın karakteri herhalde parti seçimi değil insan seçimi olacaktır. Oyunuzu insana veriniz... Sizi temsil edecek vasıfta adaylar bularak vekâleti onlara vermelisiniz... Eğer yarın sonuçlar memnun etmezse yanlış seçilmişler kadar yanlış seçenler de kusurlu olur. Bu sebeple karşınızdaki partinin sicili, başındaki liderin geçmişi, yaşı, yaptıkları ve inandırırcılığı kanaatlerinizin oluşmasına yön vermeli. Türkiye, huzur istiyor, kalkınma istiyor, istikrar istiyor, başı dik olmak istiyor. Türkiye’nin mes’elesi lidersizlik. Doğru seçiminiz belki liderin çıkmasına da imkân verecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT