BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşten çıkarma zorlaştı

İşten çıkarma zorlaştı

Bugün yürürlüğe giren “İş Güvenliği Yasası”na göre, 10 veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde işçi çıkarmaya yeni kriterler getirildi.ANKARA- İşçi ve işveren arasında yoğun tartışmalara neden olan ve geçen yıl TBMM tarafından kabul edilen ‘İş Güvencesi Yasası’ bugünden itibaren uygulamaya giriyor. TBMM tarafından 9 Ağustos 2002 tarihinde kabul edilen 4773 sayılı yasa ile tarım ve orman işçileri 1475 sayılı iş yasası kapsamına alınırken, iş yasası kapsamındaki işçiler ve gazeteciler için iş güvencesi sağlanıyor. Yasaya göre, 10 veya daha fazla işçi çalışan işyerlerinde, işveren en az 6 ay kıdemi olan ve belirsiz iş süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş akdinin feshini geçerli bir nedene dayandıracak. İş güvencesi yasası ile 1475 sayılı iş yasasının 13. maddesi uyarınca kıdem tazminatları ödemek suretiyle dilediği zaman işçi çıkarma hakkına sahip olan işverene sınırlamalar getiriliyor. Geçerli neden aranacak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) 158 sayılı sözleşmesi dikkate alınarak kabul edilen 4773 sayılı iş güvencesi yasası ile işverene, işten çıkarttığı her işçi için, işçinin yeterliliği, davranışları, işletmenin, işyerinin veya işin gerekleri gibi nedenlerden kaynaklanan geçerli nedenlere dayandırmayı zorunlu kılıyor. İşveren, sendika üyeliği, sendikal faaliyetler, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal kökenler, kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek, hastalık veya kaza nedeniyle öngörülen bekleme süresinde işe geçici olarak devam etmemek gibi nedenlerden ötürü işçinin iş akdini feshedemeyecek. İş Kanunu çabası Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İş Kanunu Yasası’nın İş Güvenliği Yasası ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girmemesi halinde ‘hukuki ihtilaflar, hak kayıpları olacağını’ söyledi. Başesgioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen İş Kanunu Yasa Tasarısı’nın ele alınması sırasında, “Acele etmemizdeki maksat, bugün yürürlüğe girecek bir İş Güvencesi Yasası var. İş Kanunu Yasası ile İş Güvencesi Yasası eş zamanlı olarak yürürlüğe girmez ise hukuki ihtilaflar, hak kayıpları olacaktır. Yoksa bu yasanın 15-20 gün sonra yürürlüğe girmesinin bizim açımızdan mahsuru yok” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92779
  % -0.98
 • 5.283
  % -0.08
 • 6.0317
  % 0.15
 • 6.6982
  % -0.65
 • 211.885
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT