BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Deve tezkeresi

Deve tezkeresi

Türkiye, günümüzde ABD’ye tezkereyi tartışadursun, Osmanlı, 1855 yılında Meksika ile savaşan ABD’nin 30 deve talebine ilişkin tezkereyi hiç beklemeden çıkardı. Tarihçilere göre ABD, savaşı Osmanlı’nın develeri sayesinde kazandı.ANKARA (İHA) - Türkiye, muhtemel bir Irak operasyonunda ABD’li askerlerin Türkiye’de konuşlanmasını ve Türkiye’den geçişine ilişkin tezkereyi tartışırken, Osmanlı, 1855 yılında Meksika ile savaşan ABD’nin 30 deve talebine ilişkin tezkereyi hiç beklemeden çıkardı. ABD her zaman aynı Abdülmecit Han, 30 devenin yanı sıra ABD’ye 4 deve de hediye etti. Meksika ile 1855 yılında savaşan ABD, çöl şartlarında nakliye işlerinde kullanılmak üzere Osmanlı Devleti’nden 30 deve talep etti. Meksika sınırında bulunan birliklerine iaşe ve ikmal yardımı yapamayan ABD Hükümeti, bu konuda Osmanlı Devleti’nden talepte bulundu ve talebe bir cevap gelmesini beklemeden nakliye gemilerini İstanbul’a gönderdi. Dönemin Sadrazamı Fuat Paşa, ABD’nin bu talebi üzerine Sultan Abdülmecit’e bugünkü anlamda Başbakanlık tezkeresinin karşılığı olan bir tezkere-i seniyye (sadrazamlık tezkeresi) gönderdi ve 30 devenin ABD’ye gönderilmesi için yetki istedi. Aynı gün onaylandı Abdülmecit Han, aynı gün tezkerenin altına irade-i seniye (Padişah onayı) koyarak, ABD’ye ikisi erkek, ikisi dişi olmak üzere 4 adet de deve hediye edilmesine karar verdi. ABD’nin istediği 30 deveyle birlikte, 4 hediye devenin gönderilmesi de tezkereye eklenirken, tezkerelerin ayrı ayrı hazırlanması gibi bir sıkıntı yaşanmadı. ABD’nin talepte bulunur bulunmaz Padişah’ın onayı çıkmadan nakliye gemilerini İstanbul’a göndermesi bugün ABD’nin gemilerini İskenderun limanına göndermesiyle benzeşiyor. ABD’nin o zaman tereddütsüz kabul edilen talebi, şimdi Türk Parlamentosu’nda ve Türk kamuoyunda tartışılıyor. Ayrıca şimdi asker gönderme ve bulundurmaya ilişkin tezkerelerin ayrı ayrı gönderilmesi tartışılırken, Abdülmecit Han, ABD’nin 30 deve talebi ile 4 hediye deveye ilişkin tezkereyi birleştirerek onaylıyor. Tezkerenin metni Sadrazam Fuat Paşa tarafından hazırlanan ve Padişah Abdülmecit tarafından onaylanan tezkerenin metni şöyle: “Amerika Devletleri’nde deve kullanılmasına karar verilerek 30 re’es devenin celbi zımnında Devlet-i müsarünileyha tarafından Dersaadet’e bir sefir gönderilmiş olduğundan bir çift erkek ve bir çift dişi deve olmak üzere iki çift devenin itsı iltimasına dair sefaredin varit olan bir kıta tahriratı tercümesinin hulasası menzuru şehinşahi buyrulmak için arz ve takdim olundu.” Develer tarih yazdı ABD, bugünkü pek çok güney eyaletini aldığı savaşta, askerlerine iaşe ve ikmal desteğini Osmanlı’nın develeri sayesinde sağladı. Motorlu taşıtların henüz yaygın olarak kullanılmadığı ve çöl şartlarında ulaşımın güçlükle sağlandığı dönemde Osmanlı develeri ABD’liler için adeta kurtarıcı oldu. Tarihçilere göre, ABD’nin savaşı kazanmasında Osmanlı develeri büyük rol oynadı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT