BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dış ticaretimiz ne âlemde

Dış ticaretimiz ne âlemde

Geçen hafta başında Dış Ticarette ŞOK başlığı altında bir haber çıkmıştı. Ocak ayı ihracat ve ithalat rakamlarının olumsuzluğuna dayanan bu habere göre dış ticaretimizde endişe ......Geçen hafta başında Dış Ticarette ŞOK başlığı altında bir haber çıkmıştı. Ocak ayı ihracat ve ithalat rakamlarının olumsuzluğuna dayanan bu habere göre dış ticaretimizde endişe verici bir gidiş ufukta görünüyor. İşte biz de bu haber üzerine düşüncelerimizi belirtmek istedik. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verdiği bilgiye göre Ocak ayında ihracat 1.7 milyar dolar, ithalat ise 2.1 milyar dolar oldu. İhracat 1998 yılının aynı ayına göre % 19.2, ithalat ise % 29.9 oranlarında azaldı. Her iki kalemdeki olumsuz azalma gayet tabii olarak Dış ticaret açığında ve ihracatın ithalatı karşılama oranında olumlu sonuçlar doğurdu. Nitekim dış ticaret açığı geçen yıla göre % 57.7 oranında azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 70.6’dan % 81.4’e yükseldi. Bütün bu olumlu ve olumsuz yılın ilk ayına ait rakamlar gözönünde bulundurularak bugün için dış ticaretimizde anormal bir kötüye gidiş beklentisi içinde olmak bizce doğru değildir. Dünya ekonomik konjonktürü gözönünde tutularak objektif bir değerlendirme yapmak için daha bir iki ay beklemek lazımdır. Ayrıca geçen Ocak ayı tatil günleri bol bir ay olduğu için gümrük işlemleri açısından da rakamlar aslında 31 günlük değil takriben 20 günlüktür. Bu da sonuca olumsuz etki yapan önemli bir faktördür. Bu yıla benzer olay 1989 Ocak ayında da olmuştur. Nitekim Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 4 Nisan 1989’da bir açıklama yapmış ve 1989 Ocak ihracatımızın 771 milyon 557 bin dolar olarak gerçekleştiğini, bu değerin 1988 yılının aynı ayında tesbit olunan 905 milyon 458 bin dolara göre % 14.8 oranında azalış gösterdiğini bildirmişti. Aynı açıklamada 1989 Ocak ayı ihracatında gene 1988 yılının aynı ayına göre tarım ürünlerinde % 23, madencilikte % 4.5 artış, fakat, sanayi ürünlerinde % 24.7 oranında azalış olduğu gösterilmişti. Görülüyor ki, bu yılki durumla on yıl evvelki durum ihracat açısından kısmen birbirlerine benzemekte, insana “tarih tekerrürdür” sözünü hatırlatmaktadır. Nitekim 1982 Eylülünde de ihracat rakamlarımızda genel bir hız kesilmesi intibaını veren bir durum ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanı olduğumuz bu sıralarda görevimiz icabı konuyu incelediğimizde, tesbit ettiğimiz husus şu olmuştu: Petrol gelirleri düştüğü için Irak ve Libya’ya yaptığımız ihracatta önemli bir azalma olmuş ve diğer ülkelere yönelik ihracatımızda ise az da olsa yükselmeler meydana gelmişti. Fakat konu hükümet açısından o kadar önemliydi ki ihracatta düşme var mı yok mu hususu sayın cumhurbaşkanımız KENAN EVREN’in başkanlığında 22.11.1982 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının bir gündem maddesi haline getirildi ve durumun açıklığa kavuşturulması için tarafımızdan gereken izahat verildi. Yaptığımız açıklama sonunda da yukarda belirttiğimiz durum tesbit edildiği için gerek hükümette gerek sayın Cumhurbaşkanımızda uyanan endişeler ortadan kalkmış oldu. Bizim burada belirtmek istediğimiz husus, ihracat her dönemde ülkemiz için en hayati konular arasında yer almış ve hükümetler bu mevzuda daima hassasiyet göstermişlerdir. Temennimiz seçimden sonra kurulacak hükümetin ihracat konusunda şimdiye kadar elde edilen olumlu sonuçları sarsacak durumların ortaya çıkmasını önlemek için konuyu yakından takip etmesidir. Çünkü bizce en sağlam ve ulusal ekonomik gücü yansıtan dış finansman kaynağı ihracattır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT