BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dersimiz “Fetih!..” -237-

Dersimiz “Fetih!..” -237-

Molla Güranî hazretleri bir gece, Şehzâde Mehmed’in odasında lamba yandığını görünce, ‘acaba rahatsızlandı mı’ diye telaşla bakmaya gider. İçeri girdiğinde, Şehzadenin, bir proje üzerinde çalıştığını görünce hayreti daha da artar!..Bir gece, Molla Güranî hazretleri, istikbâlin Fâtih’i Şehzade Mehmed’e mûtad dersini verdikten sonra odasına çekilmişti. Gece namazına kalktığında, şehzâdenin lambasının yandığını görünce, acaba rahatsız mıdır diye odasına kadar gider, kapısını çalar. Şehzâde kapıyı açınca hoca sorar: - Hayırdır inşâallah, neden uyumadın? Şehzâde Mehmed cevap verir: - Müzâkere ediyordum efendim! - Hangi dersi müzâkere ediyordun? deyince şehzâde cevap vermez... “Sır küpü” Şehzade! Masanın üzerine bakan Molla Gürani, kâğıtlar üzerinde birtakım notlar ve haritayı hatırlatan askerî plan ve projeler görüp sorar: - Bunlar nedir? - Efendim, uykusuz kalışımın sebebini arz edeyim. (Fakat sır olarak sizde kalması ricâsıyla...) Gönlümü ateşler içinde bırakan sır şudur: Ta Sahâbe-i kirâm zamanından beri defalarca muhâsara edildiği halde, Kostantiniyye niçin fethedilemiyor? İşte bu gece beni bu saatlere kadar uykusuz bırakan mes’ele bu idi. Alevden bir cümle!.. Bu alevden cümleyi dinleyen Molla Güranî hazretleri, şehzâde Mehmed’e şu şekilde cevap verir: -Evlâdım, bu büyük zafere kavuşmanı bütün gönlümle arzu ederim. Lâkin ben senin câhil bir kumandan olmanı değil, âlim bir hükümdar olmanı isterim. Peygamber Efendimizin müjdelediği bu büyük fetih, mutlaka ki âlim, âlim olduğu kadar da âdil ve dirâyetli bir kumandana nasip olacaktır. Bu sebepten senin okuman gereken her şeyi okuyup tekmîl-i nüsah ettikten sonra bu büyük zafere seferber olman, rûhumun en büyük emelidir... Netice zafer olmuştur... Şehzâde Mehmed, hocasının bu cihan-kıymet nasihat ve vasiyetini yıllar yılı rûhunda en mukaddes bir bayrak olarak dalgalandırırken, durmadan aklî ve rûhî melekelerini kemâle erdirerek, 21 yaşında o büyük zaferi kazanmış ve bu cennet vatanı bizlere emânet etmiştir...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT