BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uzakdoğu’da Osmanlı izleri...

Uzakdoğu’da Osmanlı izleri...

Açe Sultanı Alâeddin Riâyet Şah, İstanbul’a elçi gönderip, Portekiz saldırılarına karşı Osmanlı Padişahından yardım istedi. İstanbul’dan gönderilen 300 Osmanlı denizcisiyle Endonezya adalarının çoğu fethedildi ve burada İslamiyet hızla yayıldı.Kanuni Sultan Süleyman Han, Portekiz donanmasının taarruzlarına karşı imdat isteyen Hind müslümanlarına bir donanma göndererek yardımda bulundu. Bu donanma Portekizlileri bu denizlerden kovaladıktan sonra Mısır’a dönerken, bu donanmada bir filoya kumanda eden Hayreddin Mehmed Reis, bu donanmanın kumandanı Süleyman Paşa tarafından iki gemiyle doğu denizlerini keşfe gönderildi. İlk durak Siyam Osmanlı denizcileri ilk olarak Siyam (Tayland)’a geldiler ve kral tarafından çok iyi karşılandılar. Kral onların Siyam’da istekdileri kadar kalabileceklerini ve misafirleri olduğunu söyledi. Tam 15 yıl burada kaldılar ve onlara yılda 12.000 altın ücret verildi. Bu zaman zarfında başkent Ayuthia’da (bugünkü Bangkok’a yakın) 7 cami açtılar. Yalnız başkentte 30.000 aile, onların örnek ahlakı sebebiyle müslüman olmakla şereflendi. Bugün Tayland’daki 2.5 milyon müslümanın menşei bunlardır. Endonezya’dan Malezya’ya Hindistan’dan kovulan Portekiz donanması bu sefer Endonezya’ya saldırdı. Bu tarihlerde bu adalarda birçok müslüman devlet hüküm sürüyordu. Bunlardan biri olan, Sumatra adasının kuzey ucunda bulunan Açe devletinin sultanı Alâeddin Riâyet Şah, İstanbul’a elçi gönderip, Portekiz saldırılarına karşı Osmanlı Padişahından yardım istedi. Alâeddin Şah, İstanbul’dan gönderilen 300 Osmanlı denizcisiyle birçok fetihler yaptı ve Endonezya adalarının çoğunu fethetti. Ayrıca Malezya’ya da çıkarak, burada İslamiyetin hızla yayılmasını sağladı. Şeref ve itibarla yaşadılar Kanuni’den sonra padişah olan II. Selim Han da Osman Bey isminde bir Tümamiral kumandasında bir filoyu daha Endonezya’ya gönderdi. Buralara gelen Osmanlı denizcileri ise, bir daha geri dönmediler ve Endonezyalı kızlarla ve prenseslerle evlenerek orada şeref ve itibarla yaşadılar. 1898 yılında Sultan II. Abdülhamid Han’ın Endonezya’ya gönderdiği ajanlardan Abdülaziz Efendi, burada Türk mezarlığını ziyaret etmiş ve Türk olduklarını söyleyen, fakat Türkçe konuşamayan Endonezyalılarla görüşmüştür...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT