BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her kim ne isterse verirdi

Her kim ne isterse verirdi

Peygamber efendimizin on yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik hazretleri anlatır: “Resul aleyhisselamdan, bir şey istenmezdi ki, onu isteyene vermiş olmasın.”Peygamber efendimizin on yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik hazretleri anlatır: “Resul aleyhisselamdan, bir şey istenmezdi ki, onu isteyene vermiş olmasın.” “Peygamber aleyhisselamın yanına bir adam gelir sadece, dünyayı, dünya malını elde etmeyi umarak Müslüman olur o gün, akşam olmadan İslamiyet, kendisinin nazarında, dünyadan ve dünya üzerindekilerden daha sevgili olurdu!” Kureyş müşriklerinin Eşrafından Safvan bin Ümeyye, Mekke’nin fethinden sonra, Müslüman olmadığı halde, Huneyn ve Taif savaşlarında Peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Peygamberimiz, Ci’rane’de toplanan ganimet malları arasında dolaştığı ve onlara göz gezdirdiği sırada, Safvan bin Ümeyye, Peygamberimizin yanında bulunuyor, develer, davarlar ve güdücülerle dolu vadiye doğru bakıyordu. Bakışını uzattı durdu. Peygamberimiz ise, onun bu halini göz ucuyla süzüyordu. “Ebu Vehb! O vadi, pek mi hoşuna gitti?” diye sordu. Safvan bin Ümeyye “Evet!” dedi. Peygamberimiz “O vadi de, içindekiler de, senin olsun!” buyurdu. Bunun üzerine, Safvan, kendini tutamadı: “Peygamber kalbinden başka, hiçbir kimsenin kalbi, bu derece cömert ve üstün olamaz! Şehadet ederim ki: Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed, Allah’ın Kulu ve Resulüdür!” dedi ve hemen orada Müslüman oldu. İbn-i Şihab’üzzühri’nin bildirdiğine göre, Resul aleyhisselam, o gün, Safvan bin Ümeyye’ye yüz deve vermiş, sonra, yüz daha, sonra, yüz daha eklemişti. Safvan “Vallahi, Resul aleyhisselam, bana verdiğini, verdi. Ama, kendisi, bana insanların en sevimsizi idi. Bana, vermekte devam etti de, nihayet, nazarımda, insanların en sevimlisi oldu!” demiştir. Peygamberimiz, böyle iki dağ arasını dolduran davarları verince, Safvan bin Ümeyye, kavmi olan Kureyşilerin yanına döndü. Onlara “Ey Kavmim! Müslüman olunuz! Çünkü, vallahi, Muhammed, öyle ihsanda bulunuyor ki, yokluktan, yoksulluktan hiç korkmuyor!” dedi. Peygamberimizden bir şey istenildi mi, asla “yok!” demezdi. Kendisine kim gelip bir şey isterse, istenilen şey, yanında bulunursa, onu yerine getirirdi. Bulunmazsa, vaat ederdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT