BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş ve aş

İş ve aş

Yıllardır Türkiye’nin derdidir işsizlik. Gerçi gelişmiş dünyada da, artan nüfus ve gelişen teknoloji yüzünden işsizlik var ama, oralarda iş bulamayanlara hiç olmazsa yaşayabileceği bir para veren sigorta sistemleri var.Yıllardır Türkiye’nin derdidir işsizlik. Gerçi gelişmiş dünyada da, artan nüfus ve gelişen teknoloji yüzünden işsizlik var ama, oralarda iş bulamayanlara hiç olmazsa yaşayabileceği bir para veren sigorta sistemleri var. Bizde ise işsiz kalan, beş parasız kalma riskiyle de karşı karşıyadır. Ekonomide iyiye giden şeyler var diyoruz, ihracatla, düşen enflasyonla, faiz dışı fazla ile seviniyoruz. Doğru, makro seviyede durum düzeliyor. Ama insanlara yeni iş alanları açmak, yani istihdam artırmak denildiğinde orada duruyoruz. Türkiye’de kent nüfusunda işsizlik oranı yüzde 13 civarında. Yani resmi kayıtlara göre çalışabilecek her yedi kişiden birisinin işi yok. Kayıt dışında durum nedir bilmiyoruz. TÜSİAD bu konuya dikkat çekiyor son açıklamasında. Genel Sekreter Haluk Tükel “Hükümetlerin performansı sağladığı istihdamla ölçülür” derken, ekonomik iyileşmenin, büyümenin, refah artışının ölçülebilir sonucunun ne olması gerektiğini hatırlatıyor bize. Yapılan hesaplamalara göre yıllık yüzde beş büyüme sağlanması halinde, nüfus artışına göre her yıl 750.000 kişiye ek istihdam sağlanması gerekiyor ki, işsizlik azaltılabilsin. TÜSİAD’ın “İstihdammetre”si İnsanlara iş sağlamanın tek yolu var: Ekonomik büyümeyi sürekli hale getirmek. Tabii bir de siyasilerin yıllarca yaptığı gibi, kamu kuruluşlarına lüzumundan fazla eleman istihdam etmek. Onbinlerce hizmetli, şoför, sekreter gibi, hiçbir katma değer sağlamayan elemanlar. Başbakanlık Müsteşarı’nın açıkladığına göre devlette sadece bu tür işlerde istihdam edilen iki yüz bin kişi var. TÜSİAD’ın söylediği “sağlanan istihdam”ın bunlarla ilişkisi yok. Üretim ve talep arttığı, ekonomi büyüdüğü, yatırım yapıldığı için açılan yeni iş alanlarıdır kastedilen. Çalışan işgücü miktarını takip edebilmek için düzenli bir çalışma başlatıyor patronlar kulübü. İstihdammetre adını verdikleri bu çalışmayla ekonomik büyüme paralelinde istihdamda meydana gelecek değişmeleri takip edebileceğiz artık. İşsizlik ve yeni iş alanları açılması konularının üzerinde cidden çok durmamız gerekiyor. Eğer hükümet ekonomik büyümeyi pekiştirmek istiyorsa istihdamı arttıracak, yatırımı teşvik edecek tedbirleri mutlaka almalıdır. İşsiz sayısı azalmayan, bilakis artan bir toplumda refah artışı hayalden öteye gidemez.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT