BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Aldı Nemçe, nazlı Budin’i” -300-

“Aldı Nemçe, nazlı Budin’i” -300-

“Nazlı Budin” elden gidiyordu... 160 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman Hân’ın fethettiği bu ünlü kalede çok sayıda Müslüman ve Macar yaşıyordu. Kaleyi terkedemiyen Müslümanlar, bir hayli fazla idi. Maalesef, Haçlılar, ortalığı tam bir mezbahaya döndürdüler...Budin Kalesi 15 Temmuz 1684 günü Avusturyalılar tarafından kuşatıldı. Budin Valisi Kara Mehmed Paşa askere seslenerek: -Hemen küffar ile cenge başlıyoruz. Ben şehid düşersem yerime İbrahim Paşa kaleyi müdafaa etsin! Emrini verdi. Nitekim birkaç gün sonra Mehmed Paşa bir top güllesi isabetiyle şehid oldu. İbrahim Paşa hemen kumandayı ele aldı. Cesareti, kahramanlığı, askere şefkati ve mert hareketleri düşman kumandanlarını bile şaşırtmıştı. “Sen, bahadır bir askersin!” Bu durumu anlayan Avusturya ordusu kumandanı Arşidük Maximilyen bir mektup göndererek: “Sen ki kale muhafızı İbrahim Paşasın. Efendine hizmet ancak bu kadar olur. İhtiyar, gün görmüş, bahadır, tedbir ve tedarike sahip ve namlı bir askersin. Padişahına senin kadar kimse hizmet etmemiştir. 100 gün oluyor, bu kadar askeri kırdığın yetişir. Senin ve askerlerinin yüzü ak oldu. Arabalar ve gemiler tedarik ettik. Sizi emniyet ve selametle dilediğiniz yere gönderelim. Kaleyi teslim edin. Kılıç ile girersem, kadın, erkek, çocuk cümlenizi kılıçtan geçiririm!” İbrahim Paşa, mektubu getirene şunları söyledi: -Sultan Süleyman Han bu kaleyi fetheylediğinde buranın müdafaasını paşalara değil askerlere emanet etmişti. Şimdi de asker konuşsun, dedikten sonra askerleri topladı ve mektubu getiren elçiyi onların yanına götürdü. İbrahim Paşa, mektubu askere de okuyup düşüncelerini elçiye söylemelerini istedi. Asker arasından birkaç kişi ileri çıkarak: -Padişahımız bizleri bu kaleyi düşmana teslim etmek için değil, düşmana karşı korumak için gönderdi, diyerek kükrediler. Kanlı çarpışmalar neticesinde... Arşidük Maximilyen’in yanına dönen elçi, gördüklerini anlattı... Nihayet çok kanlı çarpışmalar oldu... 160 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman Hân’ın fethettiği bu ünlü kalede çok sayıda Müslüman ve Macar yaşıyordu. Bir kısmı boşaltılmasına rağmen, kaleyi terkedemiyen Müslümanlar, bir hayli fazla idi. Maalesef, Haçlılar, ortalığı tam bir mezbahaya döndürdüler. Katlettikleri arasında, çok sayıda kadın, çocuk ve ihtiyar mevcuttu... İstanbul’a bu haber ulaşınca şimdiye kadar hiçbir zaferin veya mağlubiyetin sebep olmadığı heyecan uyandırdı... Hak ve halk âşıkları, “Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i” nakaratlı türküler söyleyerek yıllarca ağladılar...
Kapat
KAPAT