BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beyan komedisi

Beyan komedisi

Vergisini beyan yoluyla ödeyen rantiyeci, doktor, avukat ve kuyumcunun ortalama yıllık vergisi 560 milyonu bulmuyorZAVALLI RANTİYECİ (!) Gelir vergisi beyannameleri; Türkiye’deki vergi adaletsizliğinin boyutlarını, bir kez daha gözler önüne serdi. Mart ayında verilen beyannamelere göre; işadamları, doktor, avukat, kuyumcu ve rantiyecilerin yıllık ortalama kazancı 1.8 milyar lira, vergisi de 657 milyon lira. Bildirimlerine bakılacak olursa; bu grubun aylık ortalama geliri, sadece 133 milyon lirada kalıyor. YÜK İŞÇİ-MEMURDA Bu yıl 1 milyon 209 bin mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu kesimin toplam kazancı 2.4 katrilyon, ödeyeceği vergi ise 795 trilyon lira. Holdinglerin merkezi İstanbul’da mükellef başına ortalama gelir 3.2 milyar, vergi ise 1.3 milyar lira. Binlerce işçi ve memurun geçen yılki gelirinden, hem de peşin olarak ödediği vergi rakamı ise 1.5-2 milyar lira düzeyinde bulunuyor. ASGARİ ÜCRET KADAR Beyannameli mükelleflerin verdikleri gelir vergisi beyannamelerine göre, 80 ilden 65’inde kişi başına ortalama yıllık vergi rakamı, 500 milyon liranın altında bulunuyor. Bu şekilde sözkonusu illerdeki işadamları, serbest meslek erbabı ve rantiyecilerin, 1 yıl içinde ödeyecekleri toplam vergi, hemen hemen asgari ücretlinin ödediği vergi seviyesinde kalıyor. Bu yıl verilen gelir vergisi beyannameleri, Türkiye’deki vergi adaletsizliğinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Mart ayında işadamları, doktor, avukat, mühendis, mimar ve kuyumcu gibi serbest meslek erbabı ile 1998’de 11.7 milyar liranın üzerinde faiz geliri elde edenlerden oluşan 1 milyon 209 bin 843 kişi, gelir vergisi beyannamesi verdi. Geçen yıl 2 katrilyon 264 trilyon 795 milyar 99 milyon lira gelir elde ettiklerini bildiren mükelleflerin bu gelirleri için mart, haziran ve eylülde 3 taksitte ödeyecekleri gelir vergisi tutarı da 795 trilyon 408 milyar 725 milyon lira olarak hesaplandı. Vatandaşlar, 1998’de elde ettikleri kira gelirleri için de ocak ayında 294 bin 2 adet beyanname verdi. Ev sahiplerinin toplam kira geliri 146 trilyon 961 milyar 855 milyon lira, tahakkuk eden vergi de 44 trilyon 170 milyar 555 milyon lira olarak belirlendi. Bu şekilde 1998 gelirleri için verilen gelir vergisi beyannamelerinin toplamı 1 milyon 503 bin 845, beyan edilen toplam gelir 2 katrilyon 411 trilyon 756 milyar, bunun vergisi ise 839 trilyon 579 milyar lira oldu. ÇOK KAZANAN AZ VERİYOR Gelir vergisi beyannamelerine göre, ülkemizde çok kazananları oluşturan ve büyük bölümü günde milyarlara imza atan işadamları, doktor, avukat, kuyumcu gibi serbest meslek erbabı ile rantiyecilerin yıllık ortalama kazancı 1 milyar 603 milyon lirada kalıyor. Beyanlarına göre; bu grubun aylık ortalama kazancı 133.6 milyon lira, günlük geliri de 4 milyon 454 bin lira düzeyinde seyrediyor. Bu grubun yıllık ortalama vergisi ise 558 milyon 288 bin lirada kalıyor. Buna karşılık binlerce işçi ve memurun geçen yıl hem de peşin olarak ödediği ortalama gelir vergisi 1.5-2 milyar liraydı. Bildirimlere göre; beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin en çok kazandığı il İstanbul oldu. Bu ilde beyanname veren 277 bin 344 mükellefin yıllık kazancı 904 trilyon 432.8 milyar lira, vergisi de 373 trilyon 471.3 milyar lira olarak saptandı. Böylece İstanbul’daki vergi mükelleflerinin yıllık ortalama kazancı 3 milyar 261 milyon, yıllık ortalama vergisi de 1 milyar 346 milyon 600 bin lira oldu. İşadamları, serbest meslek erbabı ve rantiyecilerin en az kazandığı ili ise toplam 739 milyar 872.5 milyon liralık gelirle Hakkari oluşturdu. Bu ile tahakkuk eden vergi de 214.1 milyar 144 lira oldu. ASGARİ ÜCRETLİ İŞADAMI (!) Beyannameli mükelleflerin Mart ayında verdikleri gelir vergisi beyannamelerine göre, 80 ilden 65’inde kişi başına ortalama yıllık vergi, 500 milyon liranın altında bulunuyor. Bu şekilde sözkonusu illerde işadamları, serbest meslek erbabı ve rantiyecilerin 1 yıl içinde ödeyecekleri toplam vergi, hemen hemen asgari ücretlinin ödediği vergi seviyesinde kalıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT