BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kosova’da katliam ve gerçekler

Kosova’da katliam ve gerçekler

Kosova, Osmanlı devrinde Arnavutluk’a bağlı idi ve bununla beraber, 500 yıl Osmanlının toprağı olarak kaldı.Kosova, Osmanlı devrinde Arnavutluk’a bağlı idi ve bununla beraber, 500 yıl Osmanlının toprağı olarak kaldı. Bu yüzden Kosova’daki katliama seyirci kalamayız. Kaldı ki, Kosova’da yüzbinlere yakın Türk asıllı vardır. Balkan savaşında İttihat Terakki’nin ihaneti ile yenildikten sonra, 1913 Londra Konferansı ile Kosova Arnavutluk’tan koparılarak Sırbistan’a verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası komünist Enver Hoca, komünist Tito’ya Kosova’yı hediye etti. Katliamların asıl suçlusu 1876-1879 Osmanlı-Rus savaşında, Osmanlının hezimeti üzerine 1878 Berlin Konferansındaki ülkelerdir. Balkanlardaki Müslümanlar, Hıristiyan ülkelerin azınlık durumuna düşürüldü. 1878-1913 arasında Arnavutlar (Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan, Sancak, Bosna-Hersek) arasında bölündü. Sırp kilisesi Kosova’yı, Sırbistan için Kudüs gibi kutsal saydılar. Ama şu bir gerçek ki, Sırplar Kosova’ya 8. asırda geldiler. Arnavutların ise bu topraklardaki varlığı, M.Ö. 3 bin yıllarına dayanır. Kosova, Arnavutların 5 bin yıllık vatanıdır. Arnavutların Kafkasya asıllı Türk ya da, Türkleşmiş kavimler olduğu iddiaları vardır. Ok yaydan çıkmıştır. Miloşeviç pes etmek şöyle dursun, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna’ya saldırma hazırlığındadır. Sırplar 1389 Kosova hezimetini unutmamışlardır. İçlerinde Türk birliği de bulunan, NATO güçlerine rıza gösteren liderlerini Sırplar hain ilan ederler. Birinci Dünya Savaşından çok önceleri Bismark’ın, bir cihan savaşı çıkarsa “Balkanlardaki saçma bir şeyden çıkacak” tahmini gerçek oldu. 1934 yılında seçimle iş başına gelen Hitler, azgınlaştı. Önce Avrupa, sonra dünya hakimiyeti istedi. O tarihte İngiltere Başbakanı Chemberlain, Hitler’in ayağına gitti ve Münih’te taviz verdi. Çekoslovakya’yı barış uğruna feda etti. Bu Hitler’i cesaretlendirdi ve Polonya’ya saldırdı. İngiltere taviz politikasını terk edince İkinci Dünya Savaşı başladı. Şayet Batı başlangıçta taviz vermeseydi Hitler, Polonya’ya saldıramazdı. Miloşeviç’e Kosova’da taviz verilirse sıra Sancak, Bosna, Karadağ, Makedonya ve Arnavutluk’a gelecektir. Bunun için acilen kara savaşı ile Sırplara karşılık vermelidir. Slav-Ortodoks dünyasının lideri Rusya’nın, Sırpların yanında savaşa katılması risklidir, bununla beraber IMF ve ABD’den para dilenen ve subaylarına 6 aydır maaş ödeyemeyen Rusya’nın savaşı göze alması zordur. Sırpların taktiği “Ya kaç, ya da öl”dür. Kosovalı göçmen Müslümanlara yalnız insani yardım yeterli değildir. Kosova’ya silah ambargosu kaldırılarak, Kosova Kurtuluş Ordusuna ağır silahlar verilmelidir. 17 milyar dolarlık “Gece şahini” (Hayalet uçak) F-117-7’nin düşmesi harekatta, ABD’nin saldırısını artırmıştır. Miloşeviç meydan okurcasına “Masaya oturmayacağım” demiştir. Miloşeviç ve onun katilleri adeta kudurmuşlardır. Miloşeviç, Kosova’daki Müslümanlar gibi Avrupa’nın güven ve istikrarını da tehdit etmektedir. ABD’nin menfaatleri de Avrupa’nın güven ve istikrarına bağlıdır. Şu anda Sırpların katliam çığlıkları bizleri aldatmasın. Uzun vadede Sırpların hezimeti gerçekleşecektir. ABD için 4 önemli endişe vardır. 1- Rusya’nın istikrarsızlığı, 2- Kosova’da katliam, 3- Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı, 4- Türk-Yunan savaşı. Clinton bunu açıkça “Avrupa zengin ve rahat olmalı ki, ABD’nin mallarını rahat rahat alsınlar” diye açıklamıştır. Yugoslavya’nın Ankara Büyükelçisi Darko Tanaskaviç, NATO operasyonlarının Balkanlar’a barış getirmeyeceğini, tersine ateşin yayılmasına zemini hazırlayacağı yolundaki sözlerine katılıyoruz. Ama “Kosova bizim beşiğimiz” sözü yanlıştır. Sırplar 8. asırda Kosova’ya geldiler. Arnavutların ise 5 bin yıllık vatanıdır. Bu arada NATO saldırısı ile birlikte Kosova Kurtuluş Ordusunun saldırısı iddiası yalandır. Sadece Sırp saldırılarına yani, katliama karşı savunma yapmaktadırlar. ABD dünyanın herhangi bir bölgesinde 50 Amerikalı için her türlü riski göze alırken; bizim Kosova’da 60 bin Türk soydaşımız vardır. Kaldı ki, din kardeşimiz milyonlarcadır. Türk ana ya da babadan gelme ama 1913 sonrası diğer kültürler içinde kalanların sayısı 500 bindir. Kosova Yugoslavya’nın iç meselesi değildir. 24 Mart’tan bu yana milyonlarca kişi yurtlarından göç ettiler. 16- 80 yaşları arasındaki erkeklerin ne olduğu ise meçhul? Binlerce köy yakıldı. Onbinlerce insan vahşice katledildi. Kara savaşı ile bu katliama dur denmelidir... Şu anda Kosova boşalmıştır. Kosova’da kalanlar ise açlıktan kedi, köpek yemektedirler. Acilen kara harekatı başlamalıdır. Miloşeviç de giderek içeride çökmektedir. Muhalefet çığ gibi büyümektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT