BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “İçimde cihad arzusu belirdi”

“İçimde cihad arzusu belirdi”

Üçüncü Mehmed Han, Eğri Seferine hazırlanıyordu. Zamanın büyük âlimi Şemseddîn Sivasî hazretleri de ilerlemiş yaşına rağmen cihada iştirak etmek için can atıyordu... Ve, Padişah harbe katılması için o mübareğe de haber gönderdi!..Şemseddîn Sivâsî hazretleri bir gün talebelerinden Receb Efendi’yi odasına çağırıp ona şöyle buyurdu: “Sınırlardaki Müslümanlara yapılan zulümler, tahammül edilemez hâle gelmiştir. İçimde onlara karşı sefere gitme arzusu belirdi. Yakında güçlü bir Pâdişâh gazâ edip, birçok fetihlerde bulunacak ve müminlerin kalpleri de sevinçle dolacaktır!..” Çok geçmeden Üçüncü Mehmed Han, Osmanlı Pâdişâhı oldu. Şemseddîn Sivasî hazretleri da bu arada sefer hazırlığını tamamladı. Sivas’ta medfûn bulunan Gâzî Abdülvehhâb’ın sancağını yanlarına alıp, Ayasofya yakınındaki Kapı Ağası dergâhında bulunan Koca Şeyh’e verdi... Padişah fermânı okundu! Bütün sefer hazırlıkları tamamdı. Ahâli Şeyh Şemseddîn Sivâsî’yi uğurlamak üzere toplandı. Beklerken bir Kapıcıbaşı acele ile gelip, Pâdişâhtan Eğri Seferine katılmak üzere dâvet geldiğini belirten fermânı okudu. Bunun üzerine Şeyh Şemseddîn hazretleri: “İşittik ve itâat ettik. Zâten biz iki senedir hazırlıklıydık. Bismillah, hemen gidelim” diye el kaldırıp duâ buyurdu ve yola koyuldu... Uzun yolculuktan sonra Üsküdar’a geldiler. Henüz genç olan Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretleri onu karşılayıp, ellerini öptü. Şemseddîn Sivâsî, Mahmûd Hüdâyî’ye; “Oğlum siz yegânesiniz (bir tânesiniz). Bugünden sonra fazlalaşırsınız” diye duâ edip, ileride çok büyük bir velî olacağını müjdeledi. O gece sabaha kadar birlikte sohbet ettiler. Üsküdar’da üç gün kaldıktan sonra, dördüncü gün, Pâdişâh tarafından gönderilen bir kadırga ile İstanbul’a geçip, Ayasofya yakınında bir yere yerleştirildi. Daha sonra Sinan Paşa Köşküne, Pâdişâh Sultan Üçüncü Mehmed Han tarafından dâvet edildi. Uzun müddet sohbette bulundular. Bu sohbette Şeyhülislâm Sâdeddîn Efendi de hazır bulundu. “Düşman perişân olacaktır!” Sohbet esnâsında Pâdişâh, Şemseddîn Sivâsî’ye; “Tarafımızdan sizi sefere dâvet etmek üzere gönderilen Kapıcıbaşımız sizi yola çıkmak üzere hazır bulmuş. Hazırlıklı olduğunuza göre, bizi müjde işâretinizle de sevindirmenizi isteriz” dedi. Bunun üzerine Şemseddîn Sivasî; “Hadîs-i şerîfte; “Amellerin en fazîletlisi, müminleri sevindirmektir” buyuruldu. İnşaallah Eğri’de düşman yenik ve perişân olacaktır. Hatırınızı hoş tutunuz” müjdesini verdi. Yedi yüz bin kişilik bir düşman ordusuna karşı, bu müjde acaba nasıl gerçekleşecekti?!.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT