BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Viyana bozgununun sebebi: İtaatsizlik!

Viyana bozgununun sebebi: İtaatsizlik!

Evet, İkinci Viyana Kuşatmasında, Kırım Hanı Murâd Giray’ın, imkânı olduğu halde Merzifonlu Kara Mustafa Paşaya sırt çevirdiğini ve bu ihanetin bedelinin ağır olduğunu bildirmiştik. Şimdi tekrar şavaş meydanına dönelim, bakalım neler oluyor?!.Jan Sobyeski kumandasındaki düşman ordusu Türklerin Alaman Dağı da dedikleri Kahlenberg Dağını işgâl edince, sol kanattaki Osmanlı ordusunun gerisine düştüler... Serdâr-ı ekrem gelmekte olan düşman kuvvetlerine karşı tedbir aldı. Vezir Kara Mehmed Paşa 6000 kişilik kuvvetle öncü olarak gönderildi. Budin Vâlisi Uzun İbrahim Paşa da, 23.000 kişilik kuvvetle Kahlenberg Dağı üzerindeki kilisenin yanından geçen yolun muhâfazasıyla vazifelendirildi... Kahlenberg Savaşı başlamıştı 12 Eylül 1583’te düşmanın taarruzu bütün şiddetiyle, top, gülle, kurşun yağdırması ve diğer harp levazımatıyla Kahlenberg Meydan Muhârebesi başlamıştı. Savaşın en şiddetli bir ânında İbrâhim Paşanın kuvvetleriyle Yanıkkale cihetine doğru çekilmesi Osmanlı ordusu için ikinci bir darbe oldu. Bu durumda düşman, Osmanlı ordusunun merkezine doğru kolay bir yol buldu. Serdâr-ı ekrem, sağ ve sol kollar açılmasına rağmen mukâvemet etti. Leh Kralı, merkezdeki Sancak-ı şerîf üzerine hedef tâyin ederek taarruzu hızlandırdı. Kara Mustafa Paşa, kahramanca mukâvemet etti. Fakat, kanatlar çöktüğünden çekilmeye mecbur kaldı. Karargâhına gelip, metrislerde bulunan 30.000 askerin siperlerden çıkmalarını emretti. Ordugâha kadar giren düşmanla mücâdele başladı. Serdâr-ı ekrem, cansiperâne mukâvemet edip, yalın kılıç düşmanla döğüşmek istediyse de, Sipâhiler Ağası Osman Ağanın îkâzıyla vazgeçti. Sancak-ı şerîfi alıp, Yanıkkale istikâmetine çekildi. Bütün malzeme ve eşyâlar düşmana bırakıldı. 14 Eylülde Yanıkkale’ye gelindi. Düşman, Osmanlı geri çekilmesini taktik sanıp, tâkip etmedi. Serdâr-ı ekrem Kara Mustafa Paşa, hudûdun ve bölgenin emniyeti için tâyinlerde bulunup, Macaristan’ın çeşitli kalelerine takviye kuvvetler gönderdi. Bozulan kuvvetleri topladı. Belgrat’taki Sultan Mehmed Han, Edirne’ye dönünce, Vezir-i âzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da, 22 Eylülde Yanıkkale’den Budin’e hareket etti... Otoriteler diyor ki... Viyana önündeki hezimet, başlangıçta Dördüncü Mehmed’in Kara Mustafa Paşa’ya karşı beslediği îtimadı sarsmamış hattâ ona kılıç ve kaftan göndererek iltifat etmiştir. Ancak daha sonra Sadrâzamın düşmanları harekete geçerek “Viyana bozgunu”nun yegâne müsebbibinin Sadrâzam olduğuna pâdişâhı inandırdılar ve belki de hezimetin kayıplarını telâfi edebilecek olan bu muktedir devlet adamının îdâmına sebep oldular. İkinci Viyana Kuşatmasında da, hıyânet, ağır topların getirilmemesi ve mevsimin uygunsuzluğu sebebiyle muvaffak olunamadı. Otoriteler diyor ki: Bu kuşatma, itaatsizliğin, söz dinlememenin en kuvvetli orduları bile nasıl perişan edebileceğinin ibret verici bir nümûnesidir...
Kapat
KAPAT