BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıyametin küçük alametleri

Kıyametin küçük alametleri

Biri çıkıyor, (Ben hesapladım 3 yıl sonra kıyamet kopacak) diyor. Kıyamet ne zaman kopacaktır?Sual: Biri çıkıyor, (Ben hesapladım 3 yıl sonra kıyamet kopacak) diyor. Kıyamet ne zaman kopacaktır? CEVAP: Kıyametin kopma zamanı bildirilmedi, (Onu ancak Allah bilir) buyuruldu. (Araf 187) Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler, sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleri ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: (Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan komşular kötüleşmeden hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz.) [İ. Ahmed] (İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz.) [İ.Neccar] (Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz.) [Hakim] (Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Ebu Ya’la] (Yer yüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Müslim] (Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz.) [Tirmizi] (İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekat verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince, “Benim buna ihtiyacım yok”der.) [Buhari] (Davaları bir olan iki büyük taife, çarpışmadıkça, Allah’ın resulüyüm [peygamberim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, “Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Taberani] (Livata mubah sayılmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemi] (Kıyamet kopmadan yüz yıl önce yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz.) [Hakim] (Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemi] (Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi] (Vahşi hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi] (Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder.) [İ.Ahmed] Diğer bazı alametler Hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları şöyledir: Emanete riayet kalkar. Piç çoğalır.İçki çok içilir.Zekat verilmez. Hanıma uyup, anneye isyan edilir.Erkekler ipek giyer. Zararından korunmak için insanlara mudara edilir.Gençler fâsık olur.Tefecilik, faiz aşikâre olur. Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz. İslam’a uymak ayıp sayılır.Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur. Mescitlerde, toplantılarda fâsıkların sesi yükselir. Cihad terk edilir. Günaha teşvik artar.İyiliğe mani olunur. Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar. Komşuluk kötüleşir. Camilerde Kur’an-ı kerim teganni ile okunur. Aşağı kimseler söz sahibi olur. Zararından korunmak için insanlara ikram olunur. Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır. Sonra gelenler, önce gelen âlimleri bilgisizlikle, cahillikle suçlar. Adam öldürmek çoğalır. Dine uymak, güzel ahlâklı olmak ayıp sayılır. Cansızlar da konuşur.
Kapat
KAPAT