BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünyada fakir-zengin uçurumu derinleşmektedir

Dünyada fakir-zengin uçurumu derinleşmektedir

İhracatımız yavaş büyürken ithalattaki artış hızlıdır. İhracatın, ithalatı karşılama oranı 1997’de %55.8 iken, 1998’de %55.1’dir.İhracatımız yavaş büyürken ithalattaki artış hızlıdır. İhracatın, ithalatı karşılama oranı 1997’de %55.8 iken, 1998’de %55.1’dir. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun, gelirinin %52.7’si faaliyet dışı gelirlerden yani faiz gelirlerinden meydana gelmektedir. Bu 500 sanayi kuruluşunun faizden geliri şöyledir: Yıl Kârın yüzde kaçı 1987 17.9 1990 33.3 1991 51.1 1994 54.6 1996 52.9 1997 52.7 Avrupa Birliği’nde bir yılda üretilen otomobil (işçi başına) 7 otomobil iken Türkiye’de 2 misli yani 13 otomobildir. Bu sevindiricidir. Ama bunun yanında Avrupa işçisinin aldığı ücret, Türk işçisinin aldığı ücretin çok üzerindedir. Ülkemizde 1992 yılında sanayi işçisinin 100 dolar olan aylık ücreti, 5 yıl sonra 1997’de 63 dolara düşmüştür. Günümüzde dünyanın yarısı aç durumdadır. 1960 yılında dünyada zengin-fakir oranı %30 iken; 1994’te bu oran %78’e yükseldi. Yani bir zengine karşı, 78 fakir. Şu anda ise bu oran %99’a tırmandı. Yeni Dünya Düzeninin anlamı zenginlerin daha zenginleşmesi, fakirlerin daha fakir olmasıdır. 1997 sonundaki rakamlara göre dünyada 1.5 milyar insan günde 1.42 dolardan az gelirle hayatını sürdürüyor. Günde 1 dolar geliri olan 1.5 milyar insandan 950 milyonu Asya’da, 250 milyonu Orta Afrika ve 110 milyonu da Orta Latin Amerika’dadır. 2000 yılında Orta Afrika’nın yarısı fakirleşecektir. Dünyada 120 milyon insanın da günlük geliri 4 doların altındadır. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri Birliği’nin Ekim 1997 raporuna göre “Türk tarımı Avrupa Birliğine feda edilmiştir” denmektedir. 1997 sonunda 5.7 milyarlık dünya nüfusunun dörtte biri yaş olarak çok küçüktür. Hıristiyan Batı ve Siyonizm emperyalizmi fakir olan insanların tepkisini önlemek için 3. Dünya ülkelerini dikta rejimlerle idare eden diktatörlere yardım ediyorlar. Bu ülkelere demokrasi ve çok partili rejimin gelmesini bizzat ABD, AB, İsrail ve diğerleri önlüyorlar. Gelişmiş ülkelerde 100 milyon fakir ve 37 milyon işsiz var. Dünyadaki fakirler dünya gelirinin sadece, %1’ini alıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisinin yıllık geliri 133 milyar dolar olup, gelişmiş ülke gelirlerinin 1.5 katıdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatının 1997 araştırma verilerine göre Türkiye’de 20 milyon fakir vardır. Dünyadaki 1.5 milyar fakirin 110 milyon çocuğu, fakirlik sebebiyle okula gidemiyor ve yine aynı sebeple 160 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle, açlık ve ölüm sınırındadır. 1998 yılında 116 gün tatil yapıldı. Türkiye 1992-1996 yılları arasında 102 ülkeye yardım yapmıştır. Yapılan yardımın %87.5’i Türk Cumhuriyetlerinedir. Türkiye’de 1 yılda 1 milyon otomobil üretmektedir. Türkiye’de her 100 kişiden 22’si çalışıyor, prim ödüyor ve 11 kişi emekli maaşı alıyor. Bu durumda sosyal güvenlik sistemi çöker!.. Kasım 1997’de TÜSİAD ve Kalite Derneği’nin düzenlediği “Ulusal Kalite Kongresi”nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı eski Başdanışmanı Jacgues Aftali, yaptığı konuşmada: “Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğine engel olarak dile getirilen, insan hakları, nüfus ve ekonomik meselelerin telaffuz edilen, ancak derindeki sebepler olmadığını; bazı AB liderlerinin kafasında din meselesi bulunduğunu; (Asıl sebep din faktörü, yani İslam’dır)” demiştir. Türkiye’deki en büyük (KİT) meclistir. Her sekreter ve hatta çaycının arkasında bir milletvekili vardır. Memur sayısı o kadar çoktur ki; kurumlar, Aktüel Dergisine göre, akraba ve siyasi torpillilerle doludur. 1998 yılında konut maliyet fiyatı 1997’ye göre ikiye katlanmıştır. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun araştırmasına göre, dünyada her yıl 1 trilyon dolar kara para dolaşıyor. Bu kara paranın yarısı uyuşturucu, diğer yarısı ise fuhuş, silah kaçakçılığı ve organ naklinden (kaçırılan ve kaybolan çoğu çocukların canlı canlı öldürülerek para karşılığı organı satılıyor) sağlanıyor. 1994 yılında dünya genelinde 10 bin ton eroin, 573 bin ton esrar, 26 bin ton kokain yakalanmıştır. Uyuşturucu sektöründe kıstas şöyledir: Yakalanan uyuşturucunun çoğu yem dir ve piyasadaki uyuşturucunun ancak %10’udur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT