BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yargısız infaz mı? (2)

Yargısız infaz mı? (2)

Bir okuyucunun kabir azabıyla alakalı sorusunu cevaplandırmaya bugün de devam ediyoruz. 4- İmam-ı Şarani hazretleri, (Taha suresinin 124. âyetindeki “Maişeten danken” kabir azabını bildiriyor) buyurdu. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:Bir okuyucunun kabir azabıyla alakalı sorusunu cevaplandırmaya bugün de devam ediyoruz. 4- İmam-ı Şarani hazretleri, (Taha suresinin 124. âyetindeki “Maişeten danken” kabir azabını bildiriyor) buyurdu. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki: (Mümin, kabrinde yeşil bir bahçe içindedir. Ayın on dördü gibi parlar. “Feinne lehü maişeten danken” âyeti, kâfirlerin kabirde görecekleri azabı bildirir.) [Tirmizi] 5- Tekasür suresi üçüncü âyetteki, (Bu övünmenizin kötü akıbetini “İleride bileceksiniz”) demek, “Ölürken” demektir. 4. âyetindeki “Yine ileride bileceksiniz” ise “Kabirde” demektir. (Celaleyn, Medarik, M. Tezkire-i Kurtubi) 6- (Ölü iken sizi diriltti. Tekrar öldürecek, tekrar diriltecek) [Bekara 28] İmam-ı Nesefi, “Bu âyet kabir azabını bildiriyor” dedi. İkinci dirilme kabirde olacaktır. (Şeyhzade) 7- (Orada yaşayıp, orada öleceksiniz, yine oradan dirilip çıkarılacaksınız.) [Araf 25] İmam-ı Nesefi hazretleri, “Orada”dan maksat “kabir” olduğunu bildiriyor. (Şeyhzade) 8- (Allah sizi diriltir, sonra öldürür.) [Casiye 26] İmam-ı Nesefi, bu âyette bildirilen diriltmenin kabirde olacağını bildiriyor. (Şeyhzade) 9- (Onları iki defa azaba uğratırız.) [Tevbe 101] Bu âyette bildirilen azabın biri kabir azabıdır. (Beydavi) 10- Kabir azabı ile ilgili bazı hadis-i şerif mealleri: (Kabir azabı haktır.) [Buhari] (Cuma günü ölen, kabir azabından kurtulur.) [Ebu Nuaym] (Kabir, ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukurudur.) [Tirmizi] (Kabir azabının çoğu, üzerine idrar sıçratmaktan olacaktır.) [İbni Mace, Nesai] (Sadaka, kabir azabından korur.) [Beyheki] (Tebareke suresini okumak kabir azabından korur.) [İbni Mürdeveyh] (Cuma günü ölen mümine kabir azabı olmaz.) [Tirmizi, Ebu Nuaym] (Kovuculuk, kabir azabına sebep olur.) [Beyheki] (Şehid kabir azabından emindir.) [İbni Mace, Beyheki, imam-ı Ahmed] (Rüyamda, birini kabir sıkarken gördüm. Namazı gelip onu kurtardı.) [Hakim] (Cuma gecesi “Fâtiha” ve 15 kere “İzâ zülzilet” okuyarak iki rekat namaz kılan, kabir azabından emin olur.) [Deylemi] (Fisebilillah gözcü olarak vefat eden, kabir azabı görmez.) [İ. Ahmed] (Kabir azabından Allah’a sığının.) [Müslim, Nesai, İ.Ahmed] (Gizleyebilseydiniz, kabir azabını işitmeniz için dua ederdim.) [Müslim, Nesai] (99 tinnin yılanı, Kıyamete kadar, kâfire kabrinde azap eder.) [Tirmizi, Ebu Ya’la] (Kabre konan mümin ise, kabri hoş kokularla doldurulur, kâfir ise, başına demir tokmakla vurulur.) [Buhari, Müslim] (İnsanların ihtiyaçlarını görenler kabir azabından emindirler.) [Taberani] İbni Ömer, (Yerden boynu zincirli birinin çıktığını, bir adamın bunu dövdüğünü, zincirli adamın yerde kaybolduğunu, böylece toprağa girip çıktığını gördüm) dedi. Resulullah, ona, (O Ebu Cehil’dir, kıyamete kadar kabrinde böyle azap çeker) buyurdu. (Taberani) Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98028
  % 0.96
 • 5.7029
  % -0.53
 • 6.3956
  % -0.91
 • 7.0772
  % -1.06
 • 258.521
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT