BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Îman, doğru olmazsa...

Îman, doğru olmazsa...

Bağdat velîlerinden “Rüveym bin Ahmed” hazretleri, bir ev sohbetinde; - Kardeşlerim, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi îman etmek lâzımdır, buyurdu.Bağdat velîlerinden “Rüveym bin Ahmed” hazretleri, bir ev sohbetinde; - Kardeşlerim, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi îman etmek lâzımdır, buyurdu. Ve ekledi: - Buna uymayan fena, bozuk îtikatlar, gönlü öldüren bir zehirdir. Şaşırdılar. - Zehir mi efendim? - Evet zehirdir ve insanı sonsuz ölüme, ebedî azablara götürür. Sordular: - Amelde bozukluk olursa efendim? - Amel ve ibâdetlerdeki tembellik affolunabilir. Ama îtikatta gevşeklik affolunmaz. - Neden? dediler. - Çünkü âyet-i kerîmede; “Şirki, yâni küfrü, aslâ affetmeyeceğim” buyuruldu. Devamında ise; - “Diğer bütün günahları, istediğim kimselerden affederim!” buyuruluyor. Dinde zorluk yoktur Aynı sohbette; - Efendim, “Dinde zorluk yoktur” demenin mânâsı nedir? diye sordular. Cevabında; - Allahü teâlâ, kulların yapabilecekleri şeyleri emretmiş, güç şey emretmemiştir demektir, buyurdu. - Nasıl yâni? dediler. - Yâni herkes, hoşuna giden, kolayına gelen şeyleri yapsın, nefsine zor gelen şeyleri yapmasın, ibâdetleri keyfine göre değiştirsin demek değildir. Ve ekledi: - Dinde ufak bir değişiklik yapmak, küfürdür, dinsizliktir. Dünya nedir? Sohbetin sonunda; - Dünya nedir? diye sordular. - Ölümden önce olan her şeye dünya denir, buyurdu. Bunlardan, ölümden sonra faydası olanlar, dünyadan sayılmaz, âhiretten sayılırlar. - Neden efendim? - Çünkü dünya, âhiret için tarladır. Âhirete yaramayan dünyalıklar, zararlıdır. - Ne mesela? dediler. - Mesela haram ve günahlar böyledir, buyurdu. Ve ekledi: - Dünyalıklar, İslâmiyete uygun olarak kullanılırsa, hem dünya lezzetine, hem de âhiret nîmetlerine kavuşulur. > E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT