BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hastanelere ücret uyarısı

Hastanelere ücret uyarısı

Başbakan Erdoğan’ın yayınladığı genelgeye göre, bakanlık tarifesi dışında hastadan ek bir muayene farkı alınmayacak



> Zafer Çakmak ANKARA (İHA)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir genelge yayımlayarak bazı devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerin vatandaşlardan ilave ücret talep ettiklerinin belirlendiğine işaret ederek, bu hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen fiyat tarifesine uymalarını istedi. Erdoğan, vatandaşlardan ilave ücret talep eden devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastanelere yönelik yayınladığı genelgede temel hak ve hürriyetlerin başında bulunan kişinin yaşama hakkına sahip olması ile Devlet tarafından herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevinin Anayasa’da hüküm altına alındığına işaret etti. Devletin bu görevini layıkıyla yerine getirmesi amacıyla,tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden azami ölçüde faydalanabilmesi için gereken düzenlemelerin yapılmasının gerektiğini vurgulayan Erdoğan, genelgede şu ifadelere yer verdi: > Kurallara uyun “Vatandaşa verilen sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılması konusunda bazı devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerde, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş bulunan ücret tarifesinin dışına çıkıldığı, vatandaşlarımızdan ilave ücret talep edildiği belirlenmiştir. Vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere, üniversitelerin tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma merkezi olan hastaneler, bilimsel çalışma ve eğitim faaliyetleri dışında halka sundukları sağlık hizmeti bakımından ‘kamu hastanesi’ niteliğinde olduklarından, verdikleri sağlık hizmetleri için özel muayene olmak isteyen hastalardan talep edilebilecek ‘özel muayene farkı’ dışında, söz konusu tebliğde belirlenen fiyat tarifesine uymaları gerekmektedir”. > 15 Haziranda başlıyor Ayrıca Sosyal Güvenlik kapsamına dahil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde kurumlar arası uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, geri ödeme kriterleri ve bunlara ilişkin esas ve usuller belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının, Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlara, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklik, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca, sağlık kurumlarınca bu kesime yönelik verilecek reçetelerin niteliği ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nden belirlenecek. Sosyal güvenlik kapsamındaki tedavi yardımında uygulamada birlik sağlamak amacıyla SGK tarafından hazırlanan “Sağlık Uygulama Tebliği” ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” de yine 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğler, 15 Haziranda yürürlüğe girecek. > Sevk kolaylığı SGK Sağlık Uygulama Tebliği, sağlık yardımı SGK tarafından karşılanan kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tebliğ, sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler hakkındaki tedavi ücretleri ve yardımlarında uygulanacak. SGK ve Maliye Bakanlığının tebliğlerinde, sağlık kuruluşları “birinci basamak resmi sağlık kuruluşu, birinci basamak özel sağlık kuruluşu, ikinci basamak resmi sağlık kurumu, ikinci basamak özel sağlık kurumu, üçüncü basamak sağlık kurumu” olarak sınıflandırılırken, iki tebliğde de aynı tanımlamalara yer verildi. Tebliğlerde, sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat işlemleri düzenlenirken, SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, kurum ile sözleşmesi bulunan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, doğrudan veya sevk edilmek suretiyle başvurabilecek. Tebliğe göre, kurum ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin başvurularını ayrım yapmadan kabul etmek zorunda. Müracaatlarda, “kişilerin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığına” ilişkin “müstahaklık sorgulaması” yapılacak. > MEDULA geliyor * Sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilme sistemi olan “MEDULA” üzerinden müstahaklık sorgulaması yapılıp hasta takip numarası alınması zorunluluğu, tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 30 gün sonra başlayacak. Bu sürede, müstahaklık sorgulaması için MEDULA sistemi veya mevcut sistem kullanılabilecek. > 15 Temmuz’a kadar süre Sağlık kurum ve kuruluşları, MEDULA sistemine entegrasyonlarını, 15 Temmuz’a kadar tamamlayacak. “Hak sahipliği ve sözleşme doğrulama” işleminin gerçekleştiremeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının, 15 Temmuz’dan sonraki tedavilere ilişkin fatura bedelleri ödenmeyecek. Sağlık kurum ve kuruluşlarına, “sevk ve reçete bildirimi”, “ödeme sorgulama”, “fatura sorgulama” işlemlerini MEDULA üzerinden gerçekleştirebilmeleri için 1 Eylül 2007’ye kadar süre verildi. Bu kuruluşların, 1 Eylül’den sonra sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin fatura bedelleri, söz konusu süreçleri tamamlamaları halinde ödenecek. > İşlemler internetten Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, 1 Eylül 2007’den itibaren faturaları, hem kendi sistemleri üzerinden basılı olarak, hem de MEDULA üzerinden elektronik ortamda SGK’ya iletecek. SGK’nın ilan ettiği tarihten itibaren sadece MEDULA sistemi üzerinden elektronik fatura kabul edilecek ve elektronik ortamda gönderilmeyen fatura bedelleri ödenmeyecek. > Tetkik ve tahlil sözleşmeleri Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, müracaat eden SGK kapsamındaki kişileri artık, bugünden itibaren 120 gün sonra, sadece tetkik veya tahlil için başka bir sağlık kurum ve kuruluşuna sevk edemeyecekler. SGK ile halen tetkik ve tahlil sözleşmeleri bulunan merkezlerin sözleşmeleri, 120 gün sonra fesih edilecek. Sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri, hizmet alınması yoluyla başka sağlık kurum ve kuruluşlarından alabilecek. Bu şekilde hizmet alınan kurum ve kuruluşların listesi SGK’ya bildirilecek. Bu hizmetlerin bedeli de tebliğe göre ödenecek. Acil haller dışında SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kurum ve kuruluşundan alınan hizmetlerin bedeli ödenmeyecek. > Tüp bebek için en son 40 yaş şartı Tüp bebek tedavisinde, kadının 40 yaşını aşmamış olması şartı ile en fazla 3 uygulamanın bedeli, SGK tarafından karşılanacak. Kadının yaşının 38’in üzerinde olması halinde doğrudan tüp bebek tedavisine başlanabilecek. > Organ nakline 15 bin YTL Organ ve doku nakli tedavi giderlerinin karşılanması şartlarını da düzenleyen tebliğ uyarınca, ilgili kişiye, “yurt içi kemik iliği temini bedeli” olarak 15 bin YTL, “yurt dışı kemik iliği ve kordon kanı getirme bedeli” olarak da Amerika ve Avustralya için 3 bin euro, diğer ülkeler için bin 500 euro fatura karşılığı ödeme yapılabilecek. Sağlık kurulu raporu ile her bir kulak için verilen işitme cihazına, kalıp ve 6 adet şarjlı pil dahil 800 YTL ödenecek. Gözlük camlarında her bir çerçeve için 40 YTL ödenmeye devam edilecek. > Umut yolcuları “İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta” diyerek çıktılar yola... Ve arkalarında yılları bıraktılar. İlk gün bir arada olmak için verdikleri sözü tutmaya devam eden Ankaralı bu çift, kenetlenmiş elleri ve destek aldıkları bastonlarıyla hastaneden evlerine giderken umutla adım atıyor, hayata hâlâ birlikte tutunmaya çalışıyorlar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT