BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Örnek bir Türkiye

Örnek bir Türkiye

Aklımızı başımıza toplayabilmek imkânımız varsa, Avrupa Birliği üyeliği şartlarını azimle ve sür’atle yerine getiririz.Aklımızı başımıza toplayabilmek imkânımız varsa, Avrupa Birliği üyeliği şartlarını azimle ve sür’atle yerine getiririz. Hemen örnek bir Türkiye oluşur. Sovyetler’in dağıldığı döneme rastlayan liberal ekonomiye geçişimiz sıralarında Türkiye’nin Varşova Paktı, Sovyet ve Balkan ülkelerine örnek gösterildiğini hatırlatıyorum. Ama o ülkelerin çoğu özelleştirmelerini tamamladılar. Üstelik hiç tecrübeleri bulunmayan demokrasinin kurallarını yürürlüğe koydular. Eski eyaletlerimizin bizden önce Avrupa Birliği şartlarına hazır olmaları bizi -haydi utandırıyor demeyeyim- çok üzmüştür. Türkiye’yi yönetenlerin Türk’ü üzmeye, hele utandırmaya hiç hakları yoktur. Çağın gerisinde kalan mekanizmaları aşıp çağı yakalayan reformları gerçekleştirmek, millî borcumuzdur. Bunu Avrupa için değil, kendimiz ve çocuklarımız için yapacağız. Avrupa Birliği üyesi Türkiye, örnek oluşturacaktır. Zaten Amerika da, Avrupa da bunun farkındadır. Kimlere örnek olacağız? Önce Türk cumhuriyetleri kardeşlerimize... Sonra İslâm âleminden hevesi olanlara... Belki daha pek çok ülkeye... Asırlarca dünyaya düzen vermiş bu milletin yeteneğini kaybettiğine inanmam. Yeter ki mâşerî dehâ harekete geçirilebilsin. Derin tarihçiler 21. yüzyıl Türkiyesini tasavvur edebiliyorlar. Bu tasavvur çok yeni de değil. Bu sebepten geçtiğimiz yıllarda Türk’ün yolunu kesmek tecrübeleri yapıldı. Şimdi akıl ve mantık hâkim olmaya başladı. Bu temayül derinleşecektir. Nedir? Türk’ü yanına ve içine almak suretiyle daha güzel gelişmelerin gerçekleşebileceği fikridir. Türk’ü dışlamak, yıpratmak, yoksullaştırmak teşebbüsleri zararlı, hattâ tehlikelidir. Bu teşebbüslerin en büyüğü Dünya Galibi devletlerce 1920’de yapıldı. Sonuç malûmdur. Turan terimiyle sembolleştirilen Türk âleminin işbirliği yolu da Avrupa Birliği’nden geçiyor. Her iki istikamette gelişmemizde tenakuz yoktur. Gerçeğin ta kendisidir. Eğer Helsinki’de aksaklık çıksaydı... Türkiye sert biçimde içine kapanır, maruz kaldığı zararın fazlasını etrafa saçardı. Amerika da, Avrupa da bunu gördü. Biz de görebilelim ve örnek Türkiye’yi oluşturalım.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94158
  % -0.09
 • 5.7769
  % -0.98
 • 6.5197
  % -0.37
 • 7.3415
  % 0.29
 • 257.508
  % 1.67
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT