BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kürtçe hakkında

Kürtçe hakkında

Bir bakanımız, Kürtçe radyo-TV yayını yapılabilmesi gerektiğini söyledi. Diğer bir bakanımız bir milletin tek resmî dili olur dedi.Bir bakanımız, Kürtçe radyo-TV yayını yapılabilmesi gerektiğini söyledi. Diğer bir bakanımız bir milletin tek resmî dili olur dedi. Bir milletin tek resmî dili, hattâ tek dili olması tabiîdir. Bir devletin ise birden fazla resmî dili bulunabilir. Ama bu, Türkiye için bahis konusu değil. Soruna biraz daha inelim. Türkiye, Fransa yapısında bir devlettir. Vatandaş evinde, açıkta, her yerde istediği dili konuşabilir. İstediği dilde yayın yapabilir. Ancak Türkiye’de tek resmî dil Türkçe ve tek resmî alfabe Latin alfabesidir. Ayrıca Türkçe öğrenmek, her vatandaş için kesinlikle zorunludur. Bu kurallar, hiçbir şartta asla değişmez. Osmanlı Devleti, bütün imparatorluklar gibi milliyetler mozaiki idi. Ama tek resmî dil Türkçe ilkesinden hiç taviz vermedi. Diğer dillerin ve bütün dillerin kendi cemaatleri içinde kullanılması, öğretilmesi, yayın yapması ise serbestti. 1876 Kaanûn-i Esâsîsi’nde (Anayasa) Sadrâzam (Başbakan) Midhat Paşa, belli başlı diğer imparatorluk dillerine de resmîlik verilmesini istedi. O kadar asırlık Osmanlı politikasına temelden aykırı bir teklifti. Sultan Abdülhamid, bu teklifi Anayasa metninden çıkarttırdı, tek resmî dilin Türkçe olduğuna dair 18. maddeyi koydurdu. Sultan Abdülhamid’in yeğeni (kızkardeşinin oğlu) ünlü sosyolog Prens Sabahaddin Bey, adem-i merkeziyyet (yerinden yönetim) ilkesini savundu. Türkçe konuşanların azınlıkta bulunduğu imparatorluk eyaletlerinde, o eyalet halkının konuştuğu dilin de, Türkçe ile beraber olmak şartıyle, resmî sayılabileceğini ileri sürdü. Cumhuriyetle millî devlete geçildiği için, bu gibi fikirler bahis konusu edilmedi. Bugün Kürtçe kitap, kaset yayını serbesttir. Bir kanun maddesinden dolayı Kürtçe radyo ve TV yayını yapılamıyor. Serbest bırakmakta sakınca bulunmadığı, hattâ Kürtçe öğreten cemaat okulları da olabileceği düşüncesindeyim. Fakat Türkçe öğrenmenin, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her çocuk için, mecburî tutulacağı doğaldır. Çocuğun ana dili ve dini fark etmez. Ancak bütün Kürt dillerini serbest bırakmalıdır. Biribirini anlamayan 4 Kürt dili var. Kürt asıllı Türkler’in çoğu Türkçe konuşuyor. Folklor malzemesi dillerin romantizm ötesinde fiilen değerleri yoktur. Türkçe bugünkü modern Avrupa dillerinin hiçbirinin daha oluşmadığı 1300 yıl önce Göktürk Yazıtları gibi şâheser vermiş muazzam bir kültür ve ilim dilidir. Meraklı vatandaşın ise Türkçe’nin yanında istediği yerel dili kullanabilmesi gerekir. Cemaat ve özel teşebbüs işidir. Devletin olmazsa olmaz temel ilkesi, her vatandaşa Türkçe’yi öğretmektir. Asıl üzerinde durulması gereken mesele, bu konuda gittikçe büyüyen yetersizliğimizdir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT