BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öðretmen isteyen çocuklarýn dâvâsý

Öðretmen isteyen çocuklarýn dâvâsý

Milli Eğitim Bakanı, ellerinde dövizlerle yürüyüþ yaptýklarý için 1.5’ar yýla kadar hapis cezasý talebiyle yargýlanan 6 öðrencinin taleplerinin, “demokratik bir tavýr ve eylem” olarak deðerlendirildiðini açýkladý.Milli Eðitim Bakaný Metin Bostancýoðlu, boþ geçen derslerine öðretmen istemek amacýyla ellerinde dövizlerle yürüyüþ yaptýklarý için 1.5’ar yýla kadar hapis cezasý talebiyle yargýlanan 6 öðrencinin taleplerinin, “demokratik bir tavýr ve eylem” olarak deðerlendirildiðini açýkladý. Bostancýoðlu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, “Bakanlýðýmýz, çocuk mahkemesinde açýlan davanýn delillerinin bir an önce toplanýp, çocuklarýmýzýn yargýlanmasýndan ve öðrencilerin bu durumun oluþturduðu olumsuz etkiden kurtulmalarýnýn beklentisi içindedir” denildi. Ýstanbul Gaziosmanpaþa Atatürk Çiftliði Ýlköðretim Okulu’ndan bir grup öðrenci hakkýnda, okullarýndaki öðretmen ihtiyacýnýn giderilmesi için pankart açýp yürüyüþ yaptýklarý gerekçesiyle dâvâ açýlmýþtý.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT