BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beklenen kanun

Beklenen kanun

Binaları depreme karşı güçlendirmek için yapılan harcamaları kiradan düşen, kat maliklerinin izni olmadan inşaatı yasaklayan tasarı salı günü Mecliste görüşülecek.> TBMM Bürosu ANKARA - Kat mülkiyeti ve özellikle de toplu yapılardaki mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan kat mülkiyeti kanunu tasarısının bu hafta yasalaştırılması hedefleniyor. Geçen dönem yasalaştırılamayan ve bu dönem hükümet tarafından yenilenerek TBMM Adalet Komisyonu’nda yeniden kabul edilen kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda salı günü görüşülmeye başlanacak. Deprem harcamaları genel giderler Tasarıya göre, depreme karşı güçlendirilmesi için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulun genel giderlerine ilave edilecek. Kiracılar da söz konusu gideri kiradan düşebilecek. Binayı güçlendirme gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödeyecek. Tasarıya göre, kat maliklerinden biri, kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulun ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacak. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bölümlere zarar verdiği ve acilen onarımının veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmesi halinde, kat maliklerinin rızası aranmayacak. Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı binada, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahipleri, her bağımsız bölüm için bin Türk Lirası para cezası ödeyecek. Oy kullanmayan dava açabilecek Kat malikleri kurulu kararlarına aykırı oy kullanan veya toplantıya katılmayanlar, ana gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine, kararın iptali için dava açabilecek. Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından; bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanacak. Eski binalara 2 yıl süre verilecek Kanunun yasalaşmasından önce kat irtifakı kurulmuş ve yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış ana gayri menkullerde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Belirtilen süre içinde, kat mülkiyetinin kurulması için gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahipleri, bin Türk Lirası para cezası ödeyecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98028
  % 0.96
 • 5.7029
  % -0.53
 • 6.3956
  % -0.91
 • 7.0772
  % -1.06
 • 258.521
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT