BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Polis, molotofçuları bir bir yakalıyor

Polis, molotofçuları bir bir yakalıyor

Son gün­ler­de ar­tış gös­te­ren kor­san gös­te­ri ve mo­lo­tof kok­teyl­li sal­dı­rı­lar ü­ze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen İs­tan­bul po­li­si, o­pe­ras­yon ü­ze­ri­ne o­pe­ras­yon dü­zen­li­yor.Son gün­ler­de ar­tış gös­te­ren kor­san gös­te­ri ve mo­lo­tof kok­teyl­li sal­dı­rı­lar ü­ze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen İs­tan­bul po­li­si, o­pe­ras­yon ü­ze­ri­ne o­pe­ras­yon dü­zen­li­yor. Ön­ce­ki gün TKP/ML ör­gü­tü­nün ey­lem ka­na­dın­dan 15 ki­şi­yi gö­zal­tı­na a­lan po­lis, dün çe­şit­li semt­ler­de ger­çek­leş­tir­di­ği o­pe­ras­yon­lar i­le bir­lik­te gö­zal­tı sa­yı­sı­nı 35’e yük­selt­ti. O­pe­ras­yon­lar­la bir­lik­te ya­pı­lan ey­lem­ler­de i­se cid­di o­ran­da dü­şüş ol­du­ğu göz­len­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 110329
  % 0.91
 • 3.8553
  % -0.22
 • 4.5445
  % -0.12
 • 5.1446
  % 0.02
 • 155.844
  % -0.03
 
 
 
 
 
KAPAT