BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Telekom geri döndü

Telekom geri döndü

Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’n­de 2. haf­ta­nın ka­pa­nış ma­çı ne­fes­le­ri ke­sen bir mü­ca­de­le­ye sah­ne ol­du.Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’n­de 2. haf­ta­nın ka­pa­nış ma­çı ne­fes­le­ri ke­sen bir mü­ca­de­le­ye sah­ne ol­du. Türk Te­le­kom dep­las­man­da Pı­nar Kar­şı­ya­ka’yı 71-64 mağ­lup et­ti. İz­mir’de­ki kar­şı­laş­ma­nın ilk pe­ri­yo­du 17-17 be­ra­be­re ta­mam­la­nır­ken, Kar­şı­ya­ka Wil­li­ams’ın et­ki­li o­yu­nuy­la dev­re­yi 37-33 ön­de ka­pa­dı. Ye­şil-­kır­mı­zı­lı­lar fi­nal bö­lü­mü­ne de 51-46 ön­de gir­me­si­ne rağ­men, Türk Te­le­kom son da­ki­ka­lar­da­ki et­ki­li o­yu­nuy­la sa­lon­dan 7 sa­yı fark­la, 64-71 ga­lip ay­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT