BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Pegasus’la 39 YTL’ye AdanaKKTC bileti

Pegasus’la 39 YTL’ye AdanaKKTC bileti

Pe­ga­sus Ha­va­yol­la­rı, Ada­na ve KKTC ara­sın­da haf­ta içi se­fer­le­ri için 39 YTL’den baş­la­yan kam­pan­ya uy­gu­lu­yor.Pe­ga­sus Ha­va­yol­la­rı, Ada­na ve KKTC ara­sın­da haf­ta içi se­fer­le­ri için 39 YTL’den baş­la­yan kam­pan­ya uy­gu­lu­yor. Ada­na ve KKTC ara­sın­da­ki uçuş­lar­da baş­la­yan ye­ni kam­pan­ya­nın haf­ta içi uy­gu­la­na­ca­ğı be­lir­til­di. Kam­pan­ya­ya gö­re, Ada­na’dan KKCT’ye kar­şı­lık­lı haf­ta içi se­fer­le­ri için bi­let alan­lar, 39 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la uç­ma şan­sı el­de ede­cek. Pe­ga­sus yol­cu­la­rı, hiz­met be­de­li için 16 YTL öde­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT