BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tem­sa Glo­bal’den oto­büs­te ra­hat uy­ku

Tem­sa Glo­bal’den oto­büs­te ra­hat uy­ku

Tem­sa Glo­bal, yol­cu kon­fo­ru­nu dü­şü­ne­rek Dia­mond oto­büs kol­tuk­la­rı­na dört aşa­ma­lı açı­la­bi­len ka­fa da­ya­ma ak­se­su­arı en­teg­re et­ti.Tem­sa Glo­bal, yol­cu kon­fo­ru­nu dü­şü­ne­rek Dia­mond oto­büs kol­tuk­la­rı­na dört aşa­ma­lı açı­la­bi­len ka­fa da­ya­ma ak­se­su­arı en­teg­re et­ti. Tür­ki­ye’de bir ilk olan “He­ado­Fix”, ra­hat­sız uyu­ma po­zis­yon­la­rı­nı en­gel­le­ye­rek yol­cu­la­rın kon­for­lu uyu­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor. Dört ka­de­me­li ola­rak açı­la­bi­len He­ado­Fix ka­fa­lık­lar, uzun yol­cu­luk­lar­da yas­tık gö­re­vi gö­re­rek yol­cu­la­rın ra­hat uyu­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor. Yol­cu­lar, ka­fa da­ya­ma me­ka­niz­ma­sı sa­ye­sin­de ra­hat ede­bi­le­cek­le­ri po­zis­yo­nu ken­di­le­ri ayar­la­ya­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT