BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SEL ve LO­DOS ya­ka­cak ge­tir­di!

SEL ve LO­DOS ya­ka­cak ge­tir­di!

An­tal­ya’da et­ki­li olan lo­dos ve yağ­mur gün­lük ha­ya­tı vur­du. Ya­ğış, Ga­zi­pa­şa­lı­la­rın ise yü­zü­nü gül­dür­dü. Va­tan­daş­lar, sel su­la­rı­nın dağ­lar­dan ko­pa­rıp sa­hi­le ge­tir­di­ği odun par­ça­la­rı­nı top­la­yıp, kış­lık ya­ka­cak ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­di.DAĞLARDAN GELDİ An­tal­ya’da et­ki­li olan lo­dos ve yağ­mur gün­lük ha­ya­tı vur­du. Ya­ğış, Ga­zi­pa­şa­lı­la­rın ise yü­zü­nü gül­dür­dü. Va­tan­daş­lar, sel su­la­rı­nın dağ­lar­dan ko­pa­rıp sa­hi­le ge­tir­di­ği odun par­ça­la­rı­nı top­la­yıp, kış­lık ya­ka­cak ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT