BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­kak or­ta­sın­da ­bo­ğaz­la­na­rak öl­dü­rül­dü

So­kak or­ta­sın­da ­bo­ğaz­la­na­rak öl­dü­rül­dü

Bağ­cı­lar’da 22 ya­şın­da­ki genç, so­kak or­ta­sın­da bo­ğa­zın­dan ve kar­nın­dan bı­çak­lan­dı. Yak­la­şık 100 met­re ya­ra­lı hal­de i­ler­le­yen genç, ta­ka­ti kal­ma­yın­ca, düş­tü­ğü yer­de kan kay­bın­dan can ver­di.



Bağ­cı­lar’da 22 ya­şın­da­ki genç, so­kak or­ta­sın­da bo­ğa­zın­dan ve kar­nın­dan bı­çak­lan­dı. Yak­la­şık 100 met­re ya­ra­lı hal­de i­ler­le­yen genç, ta­ka­ti kal­ma­yın­ca, düş­tü­ğü yer­de kan kay­bın­dan can ver­di. O­lay sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da Bağ­cı­lar, Ah­met Ka­bak­lı Cad­de­si, Gül So­kak ü­ze­rin­de mey­da­na gel­di. Ü­mit Ka­ra­ba­ba (22) i­sim­li gen­cin bo­ğa­zı kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler­ce ke­sil­di. Kar­nın­dan da bı­çak­la­nan genç, ya­ra­lı hal­de yak­la­şık 100 met­re i­ler­le­di. Ka­ra­ba­ba, so­kak or­ta­sın­da dü­şe­rek kan kay­bın­dan can ver­di. Po­lis, el­de e­di­len bul­gu­lar doğ­rul­tu­sun­da, fa­il­le­re u­laş­mak i­çin ça­lış­ma baş­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT