BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2. el araç isteyene İstinye’de fes­ti­val

2. el araç isteyene İstinye’de fes­ti­val

Oto­koç Oto­mo­tiv, 2. el araç al­mak is­te­yen­le­re yı­lın son fır­sat­la­rı­nı su­nu­yor. Oto­koç Oto­mo­tiv, İs­tin­ye’de bu­gün baş­la­ya­cak ve 2 gün süre­cek fes­ti­val­de, İs­tan­bul’da bu­lu­nan Bir­mot ve Oto­koç şu­be­le­rin­de­ki tüm 2. el araç­la­rı İs­tin­ye’de top­lan­dı.Oto­koç Oto­mo­tiv, 2. el araç al­mak is­te­yen­le­re yı­lın son fır­sat­la­rı­nı su­nu­yor. Oto­koç Oto­mo­tiv, İs­tin­ye’de bu­gün baş­la­ya­cak ve 2 gün süre­cek fes­ti­val­de, İs­tan­bul’da bu­lu­nan Bir­mot ve Oto­koç şu­be­le­rin­de­ki tüm 2. el araç­la­rı İs­tin­ye’de top­lan­dı. Fes­ti­val, 2. el araç al­mak is­te­yen müş­te­ri­le­ri­ne bir­çok mar­ka ve mo­del se­çe­ne­ği­nin ya­nı ­sı­ra çe­şit­li öde­me avan­taj­la­rı su­nu­yor. 2. el oto fes­ti­va­lin­de müş­te­ri­le­re su­nu­lan avan­taj­lar ara­sın­da 10 bin YTL’ye yüz­de 0 fa­iz­li kre­di im­ka­nı ve kre­di kar­tı­na 12 tak­sit uy­gu­la­ma­sı bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca be­lir­li kri­ter­le­ri sağ­la­yan ve üre­ti­ci ga­ran­ti­si so­na er­miş 2. el araç­lar 1 yıl ga­ran­ti­li ola­rak sa­tı­şa su­nu­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT